Skip to Content

Syklistenes Landsforening Nord-Jæren ønsker velkommen til:

ÅRSMØTE 2020

tirsdag 3 mars kl 19:00 på Sølvberget, Stavanger.

SAKSLISTE:

  • Årsmelding 2019
  • Regnskap 2019 og budsjett 2020
  • Valg av styre, leder og valgkomité
  • Handlingsprogram 2020-2022
  • Innkomne saker

 

Saker til sakslisten må sendes til nord-jaren@syklistforeningen.no innen 16 februar.

For å øke fokuset vårt på Ryfylke, ønsker valgkomiteen å få kandidater til styrearbeid eller annet arbeid som har tilhørighet der. Aktuelle problemstillinger er sykkelpendling i Ryfylke, Ryfast og tilrettelegging for hverdagssykling, samt arrangementer som Synlig syklist. Gi beskjed til adne.saverud@gmail.com eller post@skjalg.no innen 25.02.2019 

Saksdokumentene blir sendt 17 februar på e-post, Facebook og Twitter.

 

VELKOMMEN!

Medlemsmøte avholdes umiddelbart etter årsmøtet. Mer informasjon kommer sammen med saksdokumenter.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights