Skip to Content

Rogaland syklistforening ønsker velkommen til

Årsmøte 2022

onsdag 9. mars kl 19:00. Møtet holdes i lokalene til Stavanger kommune i Olav Kyrres gate 23.


Saksliste

1. Årsmelding 2021
2. Regnskap 2021 og budsjett 2022
3. Valg av styre, leder og valgkomité
4. Handlingsprogram 2022-2024
5. Strategi og politisk plattform for Syklistforeningen
6. Uttalelse om at SLF skal jobbe for forbud mot elsparkesykler på offentlig grunn
7. Uttalelse om at SLF skal jobbe for å endre på vikepliktsreglene der hvor sykkelvei krysser kjørevei, og i gangfelt
8. Eventuelt

 

VELKOMMEN!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights