Skip to Content

Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke ønsker velkommen til

ÅRSMØTE 2019

torsdag 21. februar kl 19:00 hos Aker Solutions i Jåttåvågveien 10, Stavanger.

ÅRSMØTESAKER:
• Årsmelding 2018
• Regnskap 2018 og budsjett 2019
• Valg av styre, leder og valgkomité
• Handlingsprogram 2018-2020
• Innkomne saker

Saker til sakslisten må sendes til nord-jaren@syklistene.no innen 31. januar.

For å øke fokuset vårt på Ryfylke, ønsker valgkomiteen ønsker å få kandidater til styrearbeid eller annet arbeid som har tilhørighet der. Aktuelle problemstillinger er sykkelpendling i Ryfylke, Ryfast og tilrettelegging for hverdagssykling, samt arrangementer som Synlig syklist. Gi beskjed til nord-jaren@syklistene.no innen 24.01.2019.

Saksdokumentene blir publisert 07. februar på e-post og nettsiden. Møtet blir annonsert på Facebook og Twitter.
VELKOMMEN!

MEDLEMSMØTE (rett etter årsmøtet)

1. Ny sykkelsatsing i Sandnes kommune
Sandnes kommune har nettopp satt i gang en ny sykkelsatsing med 40 millioner kroner i potten for 2019-2022 og sykkelparet Gunn-Rita Dahle og Kenneth Flesjå som ambassadører. Sandnes kommune kommer og forteller oss om planer for satsing på sykkeltilrettelegging fremover.

2. Podbike demonstrerer
Vi får besøk av Podbike som viser frem og demonstrerer velomobilen sin, og kanskje blir det mulighet for prøvekjøring også.

Podbike demonstrerer på medlemsmøtet
Annonse
Back to top