Skip to Content
– Jeg er stolt over det SLF får til i dag, oppsummerer Arild Hermstad (t.v.) etter knappe fem år som styreleder i Syklistenes Landsforening. Her på sykkeltur med fagpolitisk rådgiver Mats Larsen under landsmøtet SLF holdt på Hamar i fjor høst. Foto: Roar Løkken

Hermstad trakk seg som leder av SLFs hovedstyre etter at han i mai ble valgt til talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Ny styreleder ble Jan Henrik Lund (62), som hadde vært nestleder.

– Takk for at jeg har fått være med som styreleder i nesten fem år, og takk for godt samarbeid. Hold oppe det viktige engasjementet, så blir det snart enda mer vind i seilene for sykkelsaken, oppfordrer 51-åringen.

Favner flere

Hermstad er utdannet geograf og har siden tidlig på 1990-tallet vært engasjert i mange ulike organisasjoner.

– På slutten av 90-tallet var jeg initiativtaker til Sykkelens dag i Bergen, som vi arrangerte i regi av Naturvernforbundet, men med en rekke ulike organisasjoner som medarrangører. Da ble jeg for første gang kjent med SLF, som den gang bar preg av at de som var med syklet langt og mye. I dag er SLF blitt mer en organisasjon for flere grupper av syklister, en utvikling som må fortsette, framhever Hermstad.

Stor ryddejobb

Han ble valgt til SLFs styreleder i 2013, og han har bakgrunn som økonom, bankmann og organisasjonsbygger.

– Dette er en kombinasjon jeg tror kom til nytte ettersom SLF da var i økonomisk og organisatorisk krise. Det viktigste vi gjorde den gang, var å ansette Morgan Andersson som generalsekretær, og ryddejobben han – og vi som ble valgt inn i styret, fikk – var større enn vi ante.

Det viktigste for SLF er å gjøre livet bedre for alle oss som bruker sykkelen i hverdagen

 

– Men det gikk som en drøm, og jeg er stolt over det SLF får til i dag – på prosjekter, ved politisk oppfølging og med å spre det glade sykkelbudskapet, ikke minst gjennom våre mange flinke lokallag, som er en uvurderlig ressurs, oppsummerer Hermstad.

Hektet på stisykling

Han er en helårs- og hverdagssyklist som også har glede av å dra på turer i terrenget.

– Jeg har syklet til jobb og studier siden jeg sluttet i bank som 21-åring. Jeg er dessuten hektet på stisykling og elsker i tillegg og ta en langtur med racer. Men jeg har ingen konkurransegener på sykkel og mener det viktigste for SLF er å gjøre livet bedre for alle oss som bruker sykkelen i hverdagen.

– Det haster!

Nå er Hermstad klar for ny innsats for sykkelsaken – via partipolitikken.

– Jeg skal gjøre det jeg kan som leder for Miljøpartiet De Grønne. En av grunnene til at jeg har engasjert meg i politikken, er nettopp for å gjøre det bedre for alle som sykler. Det haster!

SLFs generalsekretær takker ham ved å vise til både tiden Hermstad har lagt ned og kunnskapen han har tilført foreningen.

– Takk for fem år med uvurderlig innsats og innsikt for sykkelsaken, kvitterer Morgan Andersson.

Han trekker blant annet fram Hermstads organisasjonsbakgrunn som viktig for arbeidet den nå avtrådte styrelederen har bidratt med.

– Hermstad var i 15 år leder for den ideelle organisasjonen Framtiden i våre hender, og hans erfaringer derfra har vi hatt god nytte av i Syklistenes Landsforening. Han har et genuint engasjement for sykkel, noe som har gitt foreningen solid pådriv i både det politiske og organisatoriske arbeidet, sier Andersson.

Les også: Engasjert hverdagssyklist overtar

Annonse
Back to top