Skip to Content
I tingretten vant Ivar Grøneng fram i straffesaken politiet anla mot ham. Politiet anket, og tirsdag gikk ankesaken for Borgarting lagmannsrett (bildet). Foto: Roar Løkken

Ivar Grøneng (55) har syklet i over ti år til jobben i Oslo. I september 2018 ble han stoppet av politiet da han syklet i kollektivfeltet på Mosseveien, på vei hjem til Kolbotn. Han nektet å godta boten på 7 000 kroner.

I tingretten vant Ivar Grøneng fram i straffesaken politiet anla mot ham. Politiet anket, og tirsdag gikk ankesaken for Borgarting lagmannsrett.

Kritisk til rettssak

– Jeg har en god følelse på at vi har fått fram budskapet, sier Grøneng til Østlandets Blad (krever innlogging).

Og til NRK Østlandssendingen sier han at saken etter hans mening ikke har noe i rettsvesenet å gjøre.

– Men når jeg først er her, så er det jo spennende, legger han til i saken, vinklet på at han ikke er noen «plugg i trafikken».

Framhever «korrekt rettsanvendelse»

Bakgrunnen for anken kommer fram i ankeerklæringen, underskrevet visepolitimesteren i Oslo, som blant annet skrev: «Det er viktig for trafikksikkerheten at korrekt rettsanvendelse blir kjent. Saken er også prinsipiell idet det er svært nærliggende at nye liknende tilfeller vil oppstå.»

Det å sykle skal være effektivt og enkelt, og da må det være fleksibilitet når det kommer til å sykle på veibanen og i kollektivfelt

 

Syklistenes Landsforening (SLF) er enig i at korrekt rettsanvendelse er viktig, men mener en fellende dom vil kunne skape presedens for enhver trafikant som potensielt kan skape en viss kø – og kan gjøre det svært utydelig hvor man kan sykle lovlig. SLF har derfor gitt Grøneng faglig støtte i forkant av begge rettsbehandlingene.

– En usikkerhet vi ikke trenger

– Hvis anken får tilslutning, skaper det en utrygghet og usikkerhet om hvor det er lov å sykle. Det er en usikkerhet vi ikke trenger, når vi nå arbeider for å nå både nullvekstmål og statlige og lokale sykkelandelsmål – og for at Norge skal bli en mer sykkelvennlig nasjon, sier foreningens generalsekretær, Morgan Andersson.

Påtalemyndigheten mener saken dreier seg om en «unødig forstyrrelse» av trafikken, noe Andersson reagerer på.

Etterlyser fleksibilitet

– Vi oppfordres alle til å bytte ut bilen og passiv transport med sykkel. Da må det være effektivt og enkelt å velge sykkelen. Dette krever god sykkelinfrastruktur, men siden dette fortsatt er mangelvare de fleste steder, må vi inntil videre kunne benytte veibane og kollektivfelt, påpeker Andersson.

Dommen i ankesaken faller 9. desember.

Annonse
Annonse
Back to top