Skip to Content
Konstituert generalsekretær, Emil Rensvala. Foto: Syklistforeningen

Kjære medlemmer,

Først av alt vil jeg takke for deres engasjement i sykkelsaken. Sammen får vi kraft bak det politiske påvirkningsarbeidet, og muligheten til å jobbe mot et sunnere og mer bærekraftig Norge – gate for gate. Det skal vi, med fornyet styrke, fortsette med også inn i 2023.

Det å innrømme er det første skrittet mot forandring, og kanskje vil 2022 bli husket som det året da grunnsteinen ble lagt for å snu samferdselspolitikken i Norge. Jeg tenker da på at veidirektør, Ingrid Dahl Hovland, på Den nasjonale sykkelkonferansen, gikk offentlig ut med kommentaren; Vi har ikke lykkes med norsk sykkelsatsing. Da Syklistforeningen nylig hadde møte med henne for å prate om tiltak for økt sykling, så møtte vi en genuin positiv vilje til å snu utviklingen. Framtiden vil vise om tempoet i utbyggingen av sammenhengende sykkelveier øker og at arbeidet med trygge trafikkmiljøer setter fart, slik vi ønsker. 

I 75 år, siden 1947, har Syklistenes Landsforening jobbet for at det skal være attraktivt å velge sykkel. I jubileumsåret 2022 har vi, med deres støtte og fantastisk innsats fra foreningens 19 lokallag og mange frivillige, deltatt på høringer, debattert i media, og snakket med nasjonale og lokale politikere for å øke presset på trygg sykkelinfrastruktur. Det har gitt resultater. Innsatsen til lokallagene gjør hverdagslivet til innbyggere som ønsker å transportere seg miljøvennlig langt bedre. Lokallagene har blant annet tegnet skisser, formulert faglige argument, gitt innspill til partiprogrammene om økt sykkelsatsning, skrevet høringsutkast, deltatt i fysiske politikermøter, og ikke minst tatt med politikere og beslutningstakere på sykkeltur, med det formål å gjøre sykling trygt og attraktiv for alle. Dersom Norge skal nå de nasjonale sykkelmålene, er det viktig at politikerne ikke stikker kjepper i hjulene på de målene de selv har vært med å formulere. Sammen med våre medlemmer og vårt frivillige-apparat skal vi i det nye året kjempe for at målene blir en realitet og ikke en hvilepute. 

I tillegg til at Syklistforeningen er en konstruktiv og hjelpende hånd til beslutningstakere, gjør vi også alt vi kan for å legge til rette for økt sykling med egen kraft. I løpet av året har vi gitt rådgiving til over 50 bedrifter, med totalt 5 000 ansatte, om hvordan de kan bli en mer sykkelvennlig arbeidsplass. Gjennom våre Synlig Syklist-aksjoner har vi gjort det enklere for tusenvis av personer å vinter-sykle ved å dele ut sykkellykter og tilby gratis sykkelfiks. Vi gjennomfører blant annet sykkelkurser for minoritetsgrupper, arbeider med Aktive barnehagereiser, står bak læringsplattformen Sykkeldyktig.no, og er i gang med å bygge en ny digital inspirasjonsportal, Sykkelnorge, for planlegging av flotte sykkelturer til neste sommer.  

Utfordringen inn i 2023 er å øke tryggheten til de som sykler. I vår landsomfattende sykkelundersøkelse kommer det fram at kun én av tre personer som sykler synes det er trygt å hive seg på sykkelsetet. Mange er i tillegg redde for å sende barn sine ut i trafikken. Men, stadig flere av de store byene gjør store fremskritt i sykkeltilretteleggingen, mye takket være samtaler og rådgivning fra Syklistforeningen og våre frivillige. Stavanger overtok i år tronen i kåringen av Norges beste sykkelby. Vestlandsbyen har gjennomført flere tiltak for å bli mer sykkelvennlig, blant annet ved å etablere sykkelprioriterte gater, bygge ut sykkelstamvei og etablere støtteordning til sykkelparkering i borettslag og sameier.  

Jeg er sikker på at 2023 blir et godt år for syklistene, på flere områder. Vi går en spennende tid i møte med kommunestyrevalg til høsten. Da skal vi sammen få sykkelen på kommunepolitikernes agenda. Med oppbrettede armer, engasjement og pågangsmot skal vi det kommende året gjøre det vi kan slik at innbyggerne i Norge kan leve i et land som er grønt, livskraftig og som gir plass til mennesker.  

 Takk for at du fortsetter å være vår sykkelvenn i det nye året.
Ditt støtte er viktig for oss. Sammen skal vi skape endring! 
 

 

Emil Rensvala
Konstituert generalsekretær 

Annonse
Annonse
Back to top