Skip to Content
Hvem blir årets vinner av Sykkelprisen 2022? Send inn forslag til kandidater innen 10. august. Foto: Pexels

Annethvert år deler Syklistenes Landsforening ut Sykkelprisen, som skal gå til enkeltmennesker, organisasjoner, bedrifter, et medium eller en offentlig etat som på en særlig måte har fremmet bruk av sykkel i Norge.

Kjenner du noen som fortjener en honnør for arbeidet som er gjort på sykkel? Da bør du sende inn forslag med begrunnelse på kandidater til oss innen 10. august.

 

Prisen kan gå til:
• en aktiv syklist som gjennom sin aktive bruk av sykkel har påvirket andre til å bruke sykkelen person eller
• et organ innen offentlig forvaltning, politisk eller administrativt, som har bidratt til å legge til rette for sykling og/eller fremmet bruk av sykkelen
• bedrift som har lagt til rette et godt sykkelmiljø og som aktivt påvirker sine medarbeidere til å bruke sykkel til og fra arbeid og i jobben
• et medium eller en enkeltperson i media som i særlig grad har presentert de positive sidene ved bruk av sykkelen
• person eller organisasjon som bruker sykkelen i forebyggende helsearbeid og /eller fremmer bruk av sykkel for å fremme god helse
• andre som på en særskilt måte har fremmet bruk av sykkel eller lagt til rette for økt og sikrere bruk av sykkelen.

Prisen deles ut på Nasjonal Sykkelkonferanse i Hamar 12. -13. september.

Tidligere vinnere er blant annet:
• Lan Marie Nguyen Berg
• Geir Anders Rybakken Ørslien
• Aftenpostens «Sykkelpatruljen»
• Erik Jørgen Jølsgård
• Johan Kaggestad
• Linda Eide
• Knut Bjoraa
• Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
• Norges Bedriftsidrettsforbund (for Sykle til Jobben-aksjonen)

Vi ønsker en begrunnelse for hvorfor nettopp din kandidat skal få prisen.
Forslag sendes til: post@syklistene.no innen 10. august

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights