Skip to Content
Foreningens lokaler i Oslo sentrum holdes for tiden stengt.

Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger om å avlyse og utsette alle arrangementer og møter som ikke er nødvendige å gjennomføre.

Aktivitet i lokallag

Syklistenes Landsforenings (SLF) lokallag kan utsette de planlagte årsmøtene nå på våren. De sittende styrene vil kunne fortsette å være beslutningsdyktige inntil situasjonen igjen gjør det mulig å samle større grupper og årsmøtene dermed kan gjennomføres.

Det oppfordres også til å avlyse øvrige innendørsarrangementer i regi av foreningen. Kontakt eventuelt ditt lokallag for nærmere info.

Sekretariatet

Sekretariatets medarbeidere i Storgata 8 i Oslo jobber de kommende ukene hjemmefra, og lokalene holdes strengt. Men sekretariatet kan fortsatt kontaktes på e-post – post@syklistforeningen.no – og på telefon – 22 47 30 30 (hverdager 09–14.30).

Sykle til jobben

Syklistenes Landsforening jobber i disse dager løpende for å bistå private og offentlige arbeidsgivere med å finne gode løsninger for at flere ansatte kan velge sykkelen til arbeid. Vi oppfordrer samtidig folk til å melde seg på Sykle til jobben-aksjonen, der du kan registrere aktiviteten til og fra jobb, men også fysisk aktivitet på fritiden eller hvis du er i permisjon.

Naturen som rekreasjonsarena

Selv om skoler, barnehager og idretts- og treningstilbud holder stengt, er naturen fortsatt åpen. I disse tider vil en daglig tur på sykkelen kunne gjøre godt for både kropp og sjel. Sjekk gjerne ut Grønne sykkelruter i de største byområdene – stressfrie og trygge traseer i regi av Syklistenes Landsforening.

Medlemsbutikken

Vi gjør ellers oppmerksom på at vår medlemsbutikk på nett holder åpent som vanlig.

Med vennlig hilsen

Baard Amundsen

styreleder

Morgan Andersson

generalsekretær

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights