Skip to Content
Folkevalgte i kø under samspillsaksjon

Kjemper for 1,5 meter i sikkerhetsavstand

Kan 1,5 meter sikkerhetsavstand mellom bilister og syklister bli en internasjonal standard? – Det er vi alle tjent med, sier Hans-Christian Francke, forkjemper for en samspillsaksjon som stortingspolitikere og andre sentrale samfunnsaktører heier fram.

– Våre medlemmer blir involvert i farlige situasjoner og ulykker nesten daglig. Det kan vi ikke sitte og se på, sier Hans-Christian Francke i Norges Cykleforbund (nummer tre fra venstre). Han har støttespillere i generalsekretær Morgan Andersson (t.v.) i Syklistenes Landsforening og Venstre-politikerne Abid Raja (V) og Ola Elvestuen (V). Alle foto: Roar Løkken

Knut Arild Hareide (KrF) fortalte om hensynsfulle bilister da han hadde et ublidt møte med trikkeskinner i hovedstanden.

– Bakgrunnen for denne markeringen er det høye konfliktnivået mellom bilister og syklister, sa Franke da han åpnet samspillsdagen, som arrangeres av landets sykkelklubber, Norges Cykleforbund (NCF) og Syklistenes Landsforening.

1,5 meter sikkerhetsavstand er lovbestemt i flere land, og Francke påpekte at dette seiler opp til å bli en internasjonal standard. I Norge er det lovbestemt at det skal være god avstand.

– Hva er det? Det vil oppfattes veldig forskjellig for bilister og sykler, påpeker Francke, tilknyttet NCF.

Signalgule t-skjorter i rushen

Forkjemperen hadde med seg et kobbel av engasjerte personer da han påkalte trafikanters oppmerksomhet i det sterkt trafikkerte Røa-krysset i Oslo, midt i rushtiden tirsdag etter pinsehelgen. Han rettet kritikk mot både uforsiktige bilister og syklister som sykler uansvarlig i trafikken. Målet lyste opp fra knallgule bannere og ditto t-skjorter – «Del veien».

Francke viste til at syklende politi i England og USA bruker radar for å måle avstand til syklister og for å reagere på bilister som ligger for nær.

– Dette er en form kontroll jeg mener også bør innføres i Norge, og som koster minimalt med penger, men som vil ha stor effekt, ikke minst symbolsk, understreker Francke.

Det skal være flaut å bryte trafikkreglene når du har på deg klubbdrakt

 

KrF-leder Knut Arild Hareide var første folkevalgt som holdt appell i samme ånd.

– Jeg er veldig opptatt av sikkerhetsaspektet, kommenterte Hareide.

Han var en av fire stortingspolitikere som inntok pallen som for anledningen fungerte som talerstol ut mot myke og harde trafikantene.

Hareide veltet på sykkel

Både Hareide, Abid Raja (V), partikollega Ola Elvestuen og Rasmus Hansson (MDG) roste initiativet til samspillsaksjonen, kalt Sykkeldagen. Hareide fortalte om hvordan han nylig lå langflat etter å ha veltet på sykkel i et uheldig øyeblikk der trikkeskinner fikk ham ut av balanse.

– Bilistene rundt respekterte 1,5-meters-avstanden, erfarte Hareide, som slapp unna med noen skrubbsår.

– Tusen takk til dette flotte initiativet, avsluttet stortingspolitikeren.

Hareide har tidligere vært med på å fremme «sikkerhetsforslag» i Stortinget i fem punkter.

– Den viktigste jobben er å skaffe plass til syklister, fulgte Rasmus Hansson opp. Mens Ola Elvestuen løftet fram de helt nye mulighetene for sykkeltransport som elsyklene gir.

– Det skal være flaut å bryte trafikkreglene

Syklistenes Landsforening var representert med Olav Torvund fra Oslo-laget. Han framhevet blant annet betydningen av å prioritere syklister ved bygging av nye veier​. Han har i sin egen blogg argumentert for 1,5 meter som minsteavstand ved forbikjøring av syklister. Mens generalsekretær Morgan Andersson i foreningen viste til betydningen av å legge til rette for sykling på arbeidsplasser for å få flere til å velge aktiv transport til jobben.

Han påpekte at bare én av fire syklister mener at arbeidsgiver tilrettelegger for sykling. Samtidig ønsker mange å sykle mer. Dette går fram av en ny, landsrepresentativ undersøkelse som Syklistenes Landsforening står bak.

Leder Jan Bjerk i Bærum og Omegn Cykleklubb rettet oppmerksomheten mot egne rekker.

– Det skal være flaut å bryte trafikkreglene når du har på deg klubbdrakt, poengterte han.

Professor ​Olav Røise ved Nasjonalt Traumeregister var inne på denne problematikken da han blant annet snakket om vikepliktsregelverket.

Sprer budskapet landet rundt

Sykkelklubber i hele Norge er blitt oppfordret til å spre samme samspillstankene som de som ble spredd under åpningen på Røa. Der ble også løpesedler delt ut til både bilister, syklister og gående i løpet av den timen markeringen pågikk.

– Det var fint å være med på dette, og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, kommenterer «sykkelmamma» Cathrina Kjærstad, som var blant dem som delte ut informasjon om bedre og sikrere veier.

«Sykkelmamma» Cathrina Kjærstad var blant dem som delte ut løpesedler til forbipasserende.
«Bedre og sikrere trafikk for syklister og bilister.» Det var budskapet til trafikanter i Røa-krysset.
Annonse
Back to top