Skip to Content
Vi savner sykkeltiltak i klimastrategien til Lillestrøm kommune! Du også?

Lillestrøm kommune ønsker å være den fremste sykkelkommunen i landet med Lillestrøm by blant de beste sykkelbyene i Europa. Dette leser vi i hvert fall i kommunens sykkelstrategi som ligger ute til høring nå. Det er flotte ord! Men da er det overraskende at klimastrategien fra samme kommune nesten ikke nevner sykkel i det hele tatt.

Klimastrategien fra Lillestrøm kommune har uten tvil mye positivt i seg. Men vi reagerer sterkt på at sykkeltiltak nesten er fraværende i klimastrategien. Vårt lokallag SLF Lillestrøm og omegn som feirer tiårsjubileum i år har jobbet i mange år for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel i Lillestrøm og omegn. Vi har tro på at sykling ikke bare gir mye glede, men at sykkelen er del av løsningen for de fleste samfunnsproblemer, inkludert klimasaken. Derfor har “sykkel som klima- og miljøtiltak” i flere år vært et satsingsområde i vårt arbeid.

Siden vårt lokallag ble stiftet i 2011 har vi arrangert tematiske sykkelturer i Lillestrøm og omegn. Disse turene presenteres siden 2018 i egne turkataloger (jf her). I GREEN HOPE turkatalogen fra 2019 kan du for eksempel se at vi hadde invitert til månedlige FRIDAY FIRST klimasykkelturer med eksperter fra bl a Besteforeldrenes klimaaksjon, Støyforeningen og (daværende) Akershus fylkeskommune. Også klimarådgiveren fra (daværende) Skedsmo kommune var med på en av disse turer.

Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune er historie, og i dagens koronafokusert nyhetsbildet er det dessverre ikke mye plass for andre saker som klimakrisen. Da får plandokumenter som kommunale klimastrategier kanskje enda større betydning. I vår høringsuttalelse gir vi Lillestrøm kommune massevis av gode argumenter til å huske sykkeltiltak i sitt klimaarbeid. Hvis dette er for teoretisk, så anbefaler vi kommunen (og deg som leser dette her) til å bli med oss på sykkeltur til Oslo.

Mai 2019 hadde vi egen sykkeltur til Stortinget i Oslo for å støtte skolestreikende ungdom, inspirert av en ung svensk jente…  Også i år arrangerer vi flere turer til Oslo. Der jobbes det aktivt med sykkelsaken, noe som lokale syklister ser i konkrete forbedringer hver eneste dag – og som gir konkrete resultater i form av økt sykkelandel. Ikke overraskende at sykkeltiltak også får mye plass i klimastrategien i Oslo kommune. Do you dare, Lillestrøm kommune?

 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights