Skip to Content
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overrakte prisen for beste sykkelby til varaordfører Tove Welle Haugland i Kristiansand under Den nasjonale sykkelkonferansen. Foto: Kjetil Hasselgård
Hovedfunn i kåringen av Norges beste sykkelby

• Syklistene opplever ikke at det er blitt noe vesentlig bedring av sykkelforholdene fra 2016 til i år.

• I år vant Kristiansand kåringen for første gang, grunnet god score på brukerundersøkelsen og på objektive indikatorer.

• Lillestrøm, som har vunnet fem av seks ganger undersøkelsen har vært gjennomført, måtte i år ta til takke med andreplassen.

• Stavanger har for første gang pallplass siden kåringen startet i 2008.

• Oslo, som har hatt største forbedring i poengsum i brukerundersøkelsen siden første undersøkelse, i 2008, klatrer fra 16. til 14. plass.

• Kongsberg scorer høyest på trygghetsfølelse.

• Ålesund har havnet nederst alle seks gangene.

Syklistenes Landsforening har nok en gang tatt sykkeltempen på Norges 30 største byområder, gjennom kåringen av «Norges beste sykkelby». I dag overrakte samferdsesminister prisen til Kristiansands varaordfører, Tove Welle Haugland.

– Vi føler at vi har fortjent den. Vi har drevet systematisk og strategisk arbeid med sykkeltilrettelegging siden 70-tallet, sa Haugland etter overrekkelsen.

– Dette er ikke en hvilepute, men en inspirasjon til å fortsette arbeidet med å gjøre Kristiansand til en best mulig sykkelby. Det skal være lett å velge sykkel, det er en viktig del av det grønne skiftet, fortsatte hun.

Finalerunde for de ti beste

Rangeringen bygger på hvordan syklister opplever deres lokale sykkelforhold. Nytt i år er at de 10 beste byene har vært gjennom en finale hvor også objektive kriterier er blitt vurdert. I sum sikret dette Kristiansand førsteplassen.

– Jevnt over opplever dessverre ikke syklistene at det er blitt noen vesentlig bedring i sykkelforholdene de to siste årene. Det betyr at norske byer fortsatt har en lang vei å gå for at sykkel skal fremstå som et sikkert og attraktivt valg for det brede lag, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Kristiansand gjennomfører både små og store tiltak til glede for byens mange syklister. Og ikke minst har de et av landets mest utbygde sykkelveinett.

 

Han gratulerer samtidig Kristiansand på det varmeste med årets førsteplass:

– Kristiansand gjennomfører både små og store tiltak, innenfor kommunikasjon, infrastruktur, drift og vedlikehold, til glede for byens mange syklister. Og ikke minst har de et av landets mest utbygde sykkelveinett. Det gir resultater, påpeker Andersson.

Sprikende resultater

Den landsomfattende brukerundersøkelsen om sykling viser at det fortsatt er store forskjeller på hvordan syklister opplever tilretteleggingen i sitt nærmiljø.

– Skal sykkel fremstå som en reell valgmulighet for nye grupper, må sykling være trygt og effektivt. Nøkkelen er utbygging av et sammenhengende sykkelveinett hvor trafikantgruppene adskilles mest mulig, konkluderer Andersson.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen og bildet.)

Den nasjonale sykkelundersøkelsen
Fakta om undersøkelsen

• Det er Syklistenes Landsforening som står bak undersøkelsen.

• Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2008. Årets undersøkelse, den sjette i rekken, bygger på 1773 svar fra medlemmer i Syklistenes Landsforening.

• Brukerundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og det er syklistene selv – de som kjenner de lokale forholdene godt – som deltar i undersøkelsen. Syklistene har svart på hvordan de opplever sykkelforholdene i sin by.

Spørsmålene som er besvart i undersøkelsen

1. Hvordan synes du forholdene er for sykling?

2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler?

3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel?

4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)?

5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet?

6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren?

7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)?

8. Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ?

9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene?

10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler?

11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?

– Kristiansand gjennomfører både små og store tiltak, innenfor kommunikasjon, infrastruktur, drift og vedlikehold, til glede for byens mange syklister, roser generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Foto: Kjetil Hasselgård

Sørlandsjubel

Kristiansand, som scorer jevnt over høyt på brukerundersøkelsen, endte øverst på pallen etter den nye vurderingen av objektive kriterier. Det var driftsstandarden av sykkelanlegg på både sommers- og vinterstid samt kommunens tilbakemeldingsordning for trafikanter som vippet Kristiansand opp på førsteplassen.

Vi må ikke la denne kåringen bli en hvilepute, da det fortsatt finnes et stort forbedringspotensial for sykkeltilrettelegging

– Dette synes vi er fantastisk gøy og en inspirasjon til videre arbeid! Vi har nok klatret helt til topps fordi vi har et godt utbygd gang- og sykkelveinett, også til de ytre bydelene. Dette gjør det enkelt å komme seg fra A til B, også over lengre avstander, kommenterer Tomas Nesset, lokallagsleder i Syklistenes Landsforening Kristiansand og omegn.

– I tillegg er det jevnt over god standard på hovedfartsårene for syklister, også på vinterstid. Vi har et mildt klima som innbyr til helårssykling, og vi ser at stadig flere skaffer seg elsykkel og benytter denne året rundt, sier Nesset.

Her er resultatet av kåringen, med forrige plassering (2016) i parentes:

1       Kristiansand   (2)

2       Lillestrøm   (1)

3       Stavanger   (5)

4       Kongsberg   (3)

5       Trondheim   (7)

6       Arendal   (8)

7       Asker   (9)

8       Sandnes   (13)

9       Tønsberg   (12)

10     Lillehammer   (11)

11     Larvik   (15)

12     Porsgrunn   (6)

13     Molde   (25)

14     Oslo   (16)

15     Hamar   (4)

15     Fredrikstad   (16)

17     Drammen   (14)

17     Sandefjord   (16)

19     Sandvika   (16)

20     Kolbotn   (21)

21     Mandal   (20)

22     Skien   (10)

23     Bergen   (25)

24     Tromsø   (22)

25     Haugesund   (28)

26     Bodø   (23)

27     Sarpsborg   (24)

27     Hønefoss   (27)

29     Moss   (29)

30     Ålesund   (30)

Mer informasjon om resultatene her. 

– Vi må ikke la denne kåringen bli en hvilepute, da det fortsatt finnes et stort forbedringspotensial for sykkeltilrettelegging, særlig i sentrum av byen. Vi i Syklistenes Landsforening Kristiansand og omegn vil jobbe videre med å øke sykkelens attraktivitet som transportmiddel, poengterer Nesset.

Les også: Åtte oppfordringer til Oslo og Norge

Styreleder Tomas Nesset (i midten) sammen med styremedlemmene Kjell Lye og Torild Mossing Breitveit i Syklistenes Landsforening Kristiansand og omegn. Bildet er tatt på Torvet i Kristiansand med rådhuset i bakgrunnen.
Finalerunden
De objektive kriteriene

• De objektive indikatorene er til dels basert på spørsmål som Statens vegvesen tidligere har stilt kommuner og fylkeskommuner i Sykkelbynettverket. I tillegg er det indikatorer som ikke fanges opp av brukerundersøkelsen, men som er viktige for å vurdere forholdene for syklistene.

• Vi har kun valgt indikatorer som kan sies å ha en direkte påvirkning på syklister. Datamaterialet er innhentet direkte fra kommunene.

En sammenfatning av spørsmålene knyttet til de objektive kriteriene

• Hvor stor andel av plan for hovedsykkelveinettet er utbygget?

• Er det gjennomført enkle tiltak det siste året?

• Er det gjennomført offentlige sykkelkampanjer/kommunikasjonstiltak det siste året?

• Benyttes Statens vegvesen Håndbok R610 som standard i drift av sykkelanlegg sommer og vinter?

• Er det gjennomført reasfaltering av hele eller deler av sykkelveinettet de siste tre år?

• Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne?

• Finnes det en bysykkelordning som er tilgjengelig for alle innbyggere?

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights