Skip to Content
Trondheim - vertsby for landsmøtet 2023. På bildet ser vi brua Bakklandet- eksempel på infrastruktur som fremmer gåing og sykling

Her kommer mer informasjon ila august 2023. Uansett; hold av datoene i kalenderen; bestill togreise, kom med innspill og snakk med andre syklende om hva som er viktig for å få fler til å sykle!

Under er programmet slik det var i 2021. Det blir nok ikke likt i 2023, men indikerer noe av det man skal igjennom i et formelt organ som landsmøtet.

Klokkeslett Innhold
09.30 Registrering
10.00 Åpning
10.10 Konstituering
10.20 Årsberetning og regnskap 2021 og 2022
10.50 Orientering om SLFs arbeig og økonomi 2023
11.10 Forslag fra hovedstyret
12.10 Pause
12.20 Andre innkomne forslag
13.30 Hovedstyrets forslag til prinsipprogram og strategi
14.30 Sykkeltur med lunsj
16.00 Åpent
17.00 Lokallagstilskudd og styrets godtgjørelse
17.20 Votering
18.00 Valg
18.30 Avslutning
19.00 Middag

 

Annonse
Annonse
Back to top