Skip to Content
Skjermdump fra videoen som ble lagt ut. Den ble slettet fra veivesenets «Del veien»-side på Facebook.

(Artikkelen ble først publisert 22. september og oppdatert med aktuelle lenker 30. september.)

– Vi legger oss så flate vi kan her. Vi ser at denne filmen kan tolkes slik at det er syklisters ansvar å forhindre å bli påkjørt når biler svinger til høyre. Hensikten med filmen var ikke å legge ansvaret på syklistene, men å komme med råd og tips om hvordan man oppfører seg i trafikken. Siden filmen så lett kunne feiltolkes til å gi syklistene ansvaret ble den raskt tatt ned igjen, sier pressesjef i Statens vegvesen Kjell Bjørn Vinje til Syklistene når vi tar kontakt på telefon.

Filmen har ifølge veivesenet blitt laget som et lokalt initiativ i løpet av de siste dagene og har ikke blitt godt nok kvalitetssikret.

– Loven er krystallklar

Selv om filmen relativt raskt ble fjernet fra sosiale medier, rakk den å vekke oppstandelse blant syklister på Twitter og Facebook.

Reaksjonene går på filmens budskap om at syklister må passe seg for ikke å havne i bilisters blindsone. Det blir oppfattet som at veivesenet og Delveien-kampanjen med denne filmen i stor grad fraskriver bilistene ansvaret for å unngå å kjøre på syklister i sykkelfelt når de ønsker å svinge til høyre.

Slike kampanjer viser at det er på høy tid med en holdningsendring i forvaltningen

 

– Veitrafikkloven er krystallklar på dette området. Svinger du til høyre, plikter du å sjekke at du ikke har syklister på innsiden av deg, slår Kjell Bjørn Vinje fast.

Han sier seg enig i at filmen ikke er god i det hele tatt, og at den derfor ble fjernet fra Facebook så fort veivesenet ble gjort oppmerksomme på den.

Etterlyser holdningsendring

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening etterlyser en holdningsendring.

– Slike kampanjer viser at det er på høy tid med en holdningsendring i forvaltningen – som i sitt  arbeid for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken skal sørge for at flere nordmenn bytter ut bilen med gange og sykling. Det er kort sagt snakk om å gjøre det enklere å velge sykkel og vanskeligere å velge bil. Neste videokampanje fra veivesenet bør med andre ord være rettet mot bilførere og deres adferd og ansvar, framhever Andersson.

Fra Statens vegvesens «Del veien»-side på Facebook: «Vi innser at den kunne feiltolkes mht ansvar, og har derfor fjernet den.»

Også fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes Landsforening er kritisk til budskapet i videoen.

– Det kan aldri være slik at syklister som følger trafikkreglene, får skylden for at andre trafikanter ikke sjekker blindsonen før de svinger. For å trekke en sammenligning: Det ville jo framstått som urimelig for enhver hvis det var snakk om å ikke sjekke blindsonen ved skifte av kjørefelt på en motorvei, poengterer Mats Larsen.

Annonse
Annonse
Back to top