Skip to Content
LEDER AN: Som hverdagssyklister blir Claude Rouget, Sietske Grijeels og Margrethe Rabås sentrale ved evaluering av byens sykkeltiltak. Det nyetablerte lokallaget deler gledelig erfaring fra årtier langs veien med veimyndighetene.
Lokallagene i Syklistenes Landsforening

• Lokallaget i Tromsø er Syklistenes Landsforenings 17.

• Fra før finnes det lokallag her: Alta, Asker og Bærum, Bergen og omegn, Bodø, Nedre Glomma, Haugalandet, Hamar, Kristiansand og omegn, Larvik, Lillestrøm og omegn, Mandal, Nord-Jæren, Oslo, Sør-Jæren, Trondheim og Ås.

• Du finner oversikt over alle lokallagene og mer informasjon om dem her: SLFs lokallag

• Kontakt oss på post@syklistforeningen.no hvis du ønsker å opprette et lokallag der du bor.

– Satsing på sykkelinfrastruktur i Tromsø må gå fra bør- til må-tiltak. Og vi skal være en sentral høringsinstans og samtalepartner hver gang syklistenes interesser blir berørt, sier Claude Rouget, som har trådd inn i ledervervet.

Sammen med Sietske Grijeels og Margrethe Rabås utgjør han det som er et «oppstartstyre», som skal rekruttere flere engasjerte medlemmer til å bidra i arbeidet. Alle er hverdagssyklister, og brukerinnsikten de besitter, er uvurderlig med tanke på møter med veimyndighetene.

Tilbake etter 25 år

– Lokallaget skal være er en aktiv part i arbeidet med kommune, fylkeskommunen og Vegvesenet, legger Rouget til.

På morgenen dagen etter stiftelsesmøtet var den erfarne hverdagssyklisten med på å dele ut sykkellykter til syklende i byen. Dette var blant flere titalls Sykkelens dag-arrangement i regi av Syklistenes Landsforening under Mobilitetsuka, som var i september (se side 31).

Hvordan skal veimyndighetene med sikkerhet vite at valgene de tar, gagner alle – uten innsikten fra syklistene?

 

I årene 1990–1995 ledet han SLF Tromsø. Og nå er han altså tilbake i ledervervet i lokallaget, som er gjenoppstått – i kommunen og byen som huset Den nasjonale sykkelkonferansen i 2016.

Erfaring fra Berlin

Lokallaget er i gang igjen etter initiativ fra blant andre Sjur S. H. Melsås, som er arkitekt i kommunens seksjon for byutvikling. Han er del av en ressursgruppe rundt lokallaget med solid kunnskap om sykkeltilrettelegging. Melsås besitter solid erfaring som arkitekt i sykkelmetropolen Berlin og er prosjektleder for den kommende rehabiliteringen av Storgata i Tromsø.

Det er et stort behov for å skape en delaktighet mellom publikum og planmyndighetene, framhever Melsås.

– Viktig verktøy

– Kunnskapsrike lokallag med erfaring fra sykkelsetet må spille en avgjørende rolle ved prosjektering og valg av løsninger. Hvordan skal veimyndighetene med sikkerhet vite at valgene de tar, gagner alle – uten innsikten fra syklistene? Lokallaget blir et viktig verktøy for dialog og evaluering av sykkeltiltakene, framhever Melsås.

Som andre steder i landet er det mulig å finne grunner til ikke å sykle i Ishavsbyen. Ruskevær, vind og topografi gir syklister motstand. Men dette er ikke unikt for Tromsø og Norge – store europeiske byer med store utfordringer har langt høyere sykkelandel sammenlignet med Tromsø. Dårlig sykkelinfrastruktur, trafikkultur, begrenset fremkommelighet og vedlikehold på vinterføre skaper utrygghet.

Tett på hverdagen

Gjennom lokallaget får syklistene i Tromsø en støttespiller som forstår utfordringene med å ferdes på veiene i byen.
Styret i SLF Tromsø vil benytte momentumet etter stiftelsesmøtet til å danne en aktiv møtekalender, med utgangspunkt i kampsaker som stod sentralt i møtet.

Syklistforeningen Tromsø

• Stiftet: 16.09.20

• Medlemmer som sogner til laget: 287

• Viktige saker: Politisk påvirkning, infrastrukturtiltak for syklister, høringsarbeid og planprosesser.

• Aktuell: Interimsstyre på plass

• Styret: Leder Claude Rouget, kasserer Margrethe Maske Rabås og styremedlem Sietske Grijseels

• Beste sykkeltips i området: Nyetablerte Grønne sykkelruter i Tromsø. Anbefalt rute: Lysløypa, Prestvannet – Gapahuk nord for Trykkbassenget.

HVERDAGSBILDE: Vårt nye lokallag skal være en sentral høringsinstans og samtalepartner hver gang syklistenes interesser i Tromsø blir berørt.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights