Skip to Content
Syklistforeningen mener vi er langt unna å nå de nasjonale sykkelandelsmålene med årets budsjett. Foto: Pixabay

Lykter og sykkelsjekk

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at kun 1 av 3 sykler med lys når mørket senker seg. Sammen med Syklistforeningens lokallag, og kommuner og fylkeskommuner fra Alta i nord til Mandal i sør, rettes søkelyset på viktigheten av å være trygg og sikker i trafikken. Utdelingen av lykter gjøres på strategiske steder der syklister ferdes, som for eksempel ved togstasjoner, trafikkerte sykkelveier eller barneskoler. På skolene foretar foreningen også gratis sykkelsjekk.

Elever ved Bryn skole fikk gratis sykkelsjekk. Foto: Sigrid-Amalie Romestrand

– I løpet av september har vi besøk langt over 20 barneskoler hvor vi har delt ut gratis lykter og foretatt teknisk sjekk av syklene. Det er i hovedsak bremser og gir som blir undersøkt, sier prosjektansvarlig og seniorrådgiver i Syklistenes Landsforening, Olav Kraugerud.

Se oversikten over hvor de ulike Synlig syklist arrangementene avholdes i løpet av høsten

– Lokallagene har i tillegg opplevd barnesykler med dekk uten spor, noe som er svært trafikkfarlig på denne tiden av året med blader og rim på bakken. I disse tilfellene gir vi beskjed til foreldrene, gjennom en lapp som henges på sykkelen, om å investere i nye dekk slik at barna skal kunne få gleden av å sykle til skolen gjennom høstmørket.

Elevene fikk med seg en lapp over den tekniske sykkeltilstanden.

Gode grunner til å bli helsårssyklist
Det er mange gode grunner til å fortsette å sykle gjennom høsten og vinteren. Bruk av lys og reflekser er enkle forholdsregler som gjør syklingen tryggere, mener Kraugerud.

– Lys er i tillegg påbudt på sykkelen når det er mørkt og skumring. Det er sure penger å måtte ut med 1300 kroner for manglende utstyr.

I Oslo deltok politiet på utdeling av gratis lykter til forbipasserende syklister. Foto: Aron Sandell

Han mener videre at investering i nødvendig utstyr, og en generell sykkelsjekk av bremser, gir og dekk, er en billig investering i folkehelsen.

– Sykling er bra for helsen uansett om det er trening eller transport, og uavhengig av om du trår for egen maskin eller ved hjelp av motor. Vi vet fra forskning at sykling reduserer hjerte- og karsykdommer med 22 prosent. Dette er gode grunner til å fortsette å sykle til jobb eller skole også gjennom vinteren.

Han mener videre at lys og lykter er enkle forholdsregler som gjør syklingen gjennom høst- og vinterhalvåret tryggere.

– Vi vet at mange parkerer sykkelen når mørkret og kulden kommer. Det er dumt, spesielt når vi vet at fysisk aktivitet gjennom hele året gir positive effekter på helsen din. Nå deler vi ut sykkellykter og fikser sykler hos barneskoleelever, fordi vi vet at mange har sykler som ikke fungerer eller ikke er utrustet i henhold til loven. Vi forsøker senker dermed terskelen for at innbyggerne skal kunne transportere seg aktivt gjennom vinteren, avslutter Kraugerud.

Sikkerhetsarbeid
Synlig syklist-kampanjen inngår som ett av 179 tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Et systematisk trafikksikkerhetsarbeid er spesielt viktig for syklister.

Kraugerud er tydelig på at myndighetene har en viktig jobb å gjøre for å trygge syklistene, særlig i form av å få på plass en trygg infrastruktur.

– Når du som sykler bruker lys så vil du både se mye bedre og bli sett av andre trafikanter. Da gjør du din del av trafikksikkerhetsarbeidet. Men kommunen må også se til at sykkelinfrastrukturen er sikker og kan brukes hele året. Det handler om utbygging av separerte, sammenhengende sykkelveier, om å senke fartsgrensene, og om å prioritere drift og vedlikehold i vintertid, avslutter Kraugerud.

Krav til lys og refleks på sykkelen:

  • Ved sykling i mørket eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Lykten skal gi tilstrekkelig lys, uten å virke blendende.
  • Bak på sykkelen skal det være lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på gang- eller sykkelvei.
  • Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.
  • Det skal være rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights