Skip to Content
Pierre Major på sykkel
WOW-ØYEBLIKK: – Vi i SLF Ålesund og omegn skal påvirke politikk og beslutninger i bærekraftig retning, sier Pierre Major. Franskmannen vet å sett pris på turperlene i området. Foto: privat

Major er opprinnelig fra Lille i det nordlige Frankrike, men har bodd i Ålesund de siste 12 årene. Han har i lang tid vært engasjert i sykkelpolitikk og tok tidligere i år initiativet til å etablere et eget SLF-lag i sunnmørshovedstaden. På stiftelsesmøtet, som ble holdt i mai. ble 41-åringen valgt til leder. Laget favner også nabokommunene Sula og Giske.

Ålesund har havnet sist i SLFs sykkelbykåringer, men har store ambisjoner om å bli en langt bedre sykkelby. Sammen med Sula og Giske har kommunen satt i gang et arbeid med å samordne plan for klima, areal og transport for regionen.

Vil være en sparringpartner

Stikkordene er sammenhengende og mest mulig separate sykkelveier. Lokallaget vil utfordre veieierne til å gå fra tre til åtte prosent sykkelandel, som for øvrig samsvarer med det langsiktige målet i ny Nasjonal transportplan, som stortingspolitikerne vedtok i juni.

For lokallagslederen og de øvrige styremedlemmene, Kaja Devold og Karl-Arne Remvik, blir det viktig å konkretisere satsingen gjennom Bypakke Ålesund, der arbeidet starter opp i år.

Folk sier at det er for dårlig vær til å sykle her, men det blåser like mye i Amsterdam

 

– Det er et markant behov for å skape delaktighet mellom publikum og planmyndighetene. Vi ønsker at lokallaget skal ha en sentral rolle for dialog om og evaluering av sykkeltiltak. Vi ønsker blant annet å være en sparringpartner med kommunene, slik at de kan prioritere de beste tiltakene. På den måten skal Ålesund og omegn få gode, trygge og mest mulig sammenhengende sykkelveier, sier Major.

Sykkelekspressvei på 3,5 km

På lagets initiativ ble første møte med Ålesund kommune holdt i juli. Et sentralt tema var bypakken, inkludert behovet for strakstiltak. Det største sykkelprosjektet i denne pakken er en ferdig regulert ekspress-sykkelvei med fortau på 3,2 kilometer, koblet til en eksisterende sykkelvei på 1,5 kilometer.

Laget og lederen har også markert seg under TheNorhtWest, en bærekraftskonferanse i Ålesund i august–september der mobilitet spilte en viktig rolle. Major snakket om sykkelen i bybildet og deltok under en paneldebatt om mobilitet og planlegging av framtidens byer.

Flere medlemmer, større slagkraft

Major oppfordrer folk i distriktet til å melde seg inn og på den måten støtte opp under sykkelarbeidet.

– Blir vi flere, får vi mer slagkraft gjennom høringer til veiplaner, sa han under en nyhetssending på NRK Møre og Romsdal samme dag som laget formelt ble dannet.
Nettopp det store forbedringspotensialet når det gjelder sykkelveier og trafikksikkerhet for syklister var tema under stiftelsesmøtet. Byplanlegger Geir Egilsson snakket om at Ålesund har gode forutsetninger for hverdagstransport på to hjul. Han er fra Ålesund, men bor på Hamar der han leder SLF Hamar. I tillegg sitter han i foreningens hovedstyre.

Kompakt by – korte avstander

– Ålesund har et klima som ligner de beste sykkelbyene i Norge og verden. Byen er kompakt, avstandene til ulike sentra er korte, og med de rette løsningene er det ingen grunn til at ikke Ålesund skulle bli blant de beste sykkelbyene i Norge, påpeker han.

Den nyvalgte lederen føyer til:

– Folk sier at det er for dårlig vær til å sykle her, men det blåser like mye i Amsterdam, og det er kaldere i København om vinter enn det er på Sunnmøre. Man må bare ha riktige klær.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights