Skip to Content
Sykkelprisen 2022

Michel Fouler har et ektefølt engasjement for sykling generelt. Spesielt jobber han for at barn og unge skal sykle. Han omtales som en verdig ambassadør for hverdagssykling. I tillegg til programmet Alle barn sykler, der målet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel, har Fouler satt i gang en rekke tiltak: Sykkelverksted ved flere skoler i regionen, sykkelopplæring for innvandrerkvinner, utlån av sykler til barn som ikke har tilgang på sykkel for å nevne noen. Med andre ord er han en mann med mange sykkelprosjekter.

Jeg syns det er kjempehyggelig å motta denne prisen. Prisen er jo egentlig ikke til meg, det handler om selve saken. Poenget er jo det å få flere barn til å sykle, ikke sant?

 

Sykkelbyer må satse

Michel er opptatt av både en aktiv reisevei og folkehelse. – Sykkelandelen har gått litt ned de siste par årene, spesielt på ungdomsskolenivå, forteller han. Som et resultat av dette mener han at det i samfunnet er blir alt for mye kjøring til og fra skole og fritidsaktiviteter. Tilsvarende er det også en elektrifisering i samfunnet, mener han. Både sykler og sparkesykler går «av seg selv».

Michel Fouler vet at dette er bedre og mer miljøvennlig enn motorisert transport, men med tanke på folkehelsen vil han slå et slag for et aktivt alternativ. Han mener også det er viktig at vi står sammen om å få ned bilandelen.

Støttehjul og varme hjerter

Michel Fouler legger ikke skjul på at støtte og midler er en forutsetning for å kunne utvikle og gjennomføre flere sykkelprosjekter.

– Jeg har mottatt mye støtte fra til prosjektene jeg er en del av, og jeg vil gjerne benytte sjansen til å takke bidragsyterne i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Bypakke Grenland. Andelen av barneskolebarn som sykler til skolen er 42% vår og høst, det er bra. Andre sykkelbyer med ambisiøse mål og programmer må også satse. Vi må ha et mer systematisert arbeid knyttet til sykkelopplæring. Flere barn må sykle og oftere!

Et smittende engasjement

Det var Ulrikke Philippi, kampanjeansvarlig i Bypakke Grenland, som innstilte Michel Fouler til Sykkelprisen 2022. Hun vil gjerne videreformidle den frihetsfølelsen en sykkel gir for barn og unge. –Med en sykkel kan man i større grad styre sin egen tid, sier hun. – Du kan reise dit du ønsker og når du ønsker.

Ulrikke setter stor pris på den innsatsen Michel gjør for fremtidens sykkelgenerasjon.

Han er en tvers gjennom engasjert fyr som brenner for at alle fra barnehagealder til voksne skal få kjenne på gleden, mestringsfølelsen, friheten og selvstendigheten som kommer med å sykle. Michel er en ekte ildsjel som jobber kontinuerlig for å fremme sykling for alle. Vi i Grenland er utrolig heldige som har en så dedikert person som bidrar til å løfte sykkel som fremkomstmiddel.

 

Ulrikke Philippi mener at noe av det viktigste han bidrar med er å gi særlig barn og unge muligheten til å oppleve mestring og være selvstendige og frie til å bevege seg uten å være avhengige av foreldrene. – Det er viktig å bygge et samfunn der barna lærer å sykle. Viktig er det også at dem som ikke selv har så god råd, likevel, og så tidlig som mulig, får tilgang på en sykkel.

 

Bård Amundsen, styreleder i Syklistenes Landsforbund, uttaler:

Gode sykkelvaner og gode sykkelferdigheter gir bevegelsesfrihet og mestringsglede til barn og unge, med store helsegevinster på kjøpet. Dette er et arbeid som ligger midt i kjernen av Syklistforeningens engasjement, og det er med stor glede og interesse vi har fulgt Michel Foulers utrolige og utrettelige innsats for å bidra til nettopp dette. Det er derfor en ære for oss å tildele ham Sykkelprisen 2022.

 

Tidligere vinnere

2018 Lan Marie Nguyen Berg
2016 Geir Anders Rybakken Ørslien
2014 Aftenpostens «Sykkelpatruljen»
2012 Erik J. Jølsgard
2010 Johan Kaggestad
2008 Linda Eide
2006 Knut Bjoraa
2004 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
2002 Norges Bedriftsidrettsforbund (for Sykle til Jobben-aksjonen)

Prisen ble ikke delt ut i 2020, grunnet korona-pandemien.

Om sykkelprisen

Sykkelprisen er stiftet av Syklistenes Landsforening og deles ut annethvert år. Den kan tildeles en eller flere personer, en organisasjon eller bedrift, et medium eller en offentlig etat som på en særlig måte har fremmet bruk av sykkel i Norge. en aktiv syklist som gjennom sin aktive bruk av sykkel har påvirket andre til å bruke sykkel. Prisen kan gå til:

• En person eller et organ innen offentlig forvaltning – politisk eller administrativt – som har bidratt til å legge til rette for sykling og/eller fremmet bruk av sykkel
• En bedrift som har lagt til rette et godt sykkelmiljø og som aktivt påvirker sine medarbeidere til å bruke sykkel til og fra arbeid og i jobben
• Et medium eller en enkeltperson i media som i særlig grad har presentert de positive sidene ved bruk av sykkel
• En person eller organisasjon som bruker sykkelen i forebyggende helsearbeid og/eller fremmer bruk av sykkel for å fremme god helse
• Andre som på en særskilt måte har fremmet bruk av sykkel eller lagt til rette for økt og sikrere bruk av sykkelen.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights