Skip to Content
Eksempel på bruk av den nye navneformen. Den grafiske profilen er uendret.

«I dagligtale omtales foreningen som Syklistforeningen», heter det i vedtaket som Syklistenes Landsforenings landsmøte i 2019 gjorde.

Den nye formen erstatter Syklistene, som har vært dagligtaleformen de siste årene, og som har stått i logoen. Syklistforeningen blir altså det nye navnet i logoen, slik som vist i denne saken. Det blir stående sammen med det fulle navnet, som forblir uendret – Syklistenes Landsforening.

Mindre navneforvirring

– Navneendringen er et av flere grep som skal sikre høyere bevissthet og kunnskap om foreningen, framhever foreningens generalsekretær, Morgan Andersson.

I saksgrunnlaget som både foreningens hovedstyre og landsmøtet bygger på, står poenger som mindre navneforvirring og tydeliggjøring av organisasjonsform sentralt.

Navneendringen er et av flere grep som skal sikre høyere bevissthet og kunnskap om foreningen

 

Det vises til kortversjoner av navn på andre medlemsforeninger med ideelle formål, som Den Norske Turistforening, som kaller seg Turistforeningen, og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, som i det daglige kaller seg Skiforeningen.

– For lite spesifikk

Det er bare dagligtalenavnet som er endret – grafisk profil og elementer i logo er beholdt.

Landsmøtets vedtak bygger på forslag fra foreningens hovedstyre, og før behandlingen ble forslaget sendt på høring til alle lokallag. Den rådende oppfatning blant lokallagene som responderte, er at det vil være positivt å endre navn i dagligtale til Syklistforeningen.

– Syklistenes Landsforening er en godt kjent organisasjon i Norge, mens kortformen «Syklistene» har derimot vært ganske ukjent blant de fleste målgrupper vi forholder oss til i hverdagen. Vi erfarer at denne formen er for uklar og for lite spesifikk. Pressen relaterer heller ikke dette navnet til foreningen, sier Andersson.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights