Skip to Content
Åtte slike installasjoner med utbrukte sykler i gilde farger og mønstre har skapt blest om tur- og sykkelveien over Dovrefjell. Foto: Berit Fiksdahl
Fakta om Nasjonalparkvegen over Dovrefjell

• En 34 kilometer lang tur- og sykkelvei på god grusvei. Høyeste punkt på ruta er Hjerkinn stasjon, 1017 moh. – laveste punkt Dombås, 659 moh. Veien har universell tilrettelegging og er tilpasset bruk av rullestol, barnevogn og sykkeltilhenger.
• Flere eksisterende veibiter er bundet sammen med nybygd vei. På noen strekninger følger veien seterveier med svært begrenset biltrafikk. Over fjellet mellom Hjerkinn og Hjelle Seter er veien lite kupert og lett å sykle og gå. En tyngre strekning å sykle er mellom Dombås og Hjelle Seter, der veien stiger fra 640 moh. til ca. 930 moh.
• Veien går gjennom et historisk landskap der folk har ferdes i mange tusen år. Jegere og fangstmenn har benyttet området til villreinfangst siden innlandsisen trakk seg tilbake for mer enn 10.000 år siden. Gjennom arkeologiske funn er det oppdaget spor etter folk som viser at området har vært brukt gjennom flere tusen år både til jakt og fangst og ferdsel over fjellet.
• Nasjonalparkvegen følger delvis et gammelt veifar som trolig både ble brukt til kongevei og til eldre ferdsel kanskje så langt tilbake som til middelalderen. Kongeveien er veien som ble brukt da danskekongene reiste på sine kroningsferder til Nidaros med hest og vogn. Den første kongeferden var i 1685 da den dansk-norske kongen Christian V ble kronet.
Kilde: Dovre kommune

(Artikkelen er oppdatert etter at tur- og sykkelveien ble åpnet 2. september 2017.)

Nå kan en sykle på sammenhengende grusvei fra Hjerkinn (1017 moh.) til Dombås (659 moh.), en strekning på 34 kilometer.

– Dette er noe ikke minst reiselivet har etterspurt, sier miljøkonsulent Berit Fiksdahl i Dovre kommune.

Hun har ledet arbeidet med tilretteleggingen og byggingen av tur- og sykkelveien. Siste finpuss på strekningen, inkludert skilting, ble gjort rett før offisiell åpning av veien 2. september 2017, samme dag som Friluftslivets uke startet.

Installasjoner som blikkfang

Åpningen ble markert med blant annet en 15 kilometer lang sykkeltur fra Hjerkinn stasjon via serveringsstedet Dovregubbens Hall til Furuhaugli Turisthytter.

– Det er ganske spesielt at en kommune står bak en slik omfattende tilrettelegging. Men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger. Enkelte som er kritiske til kommunen ellers, syns denne satsingen har vært bra, sier Fiksdahl til Syklistene.

Her har det vært enkelt å nå fram. Vi har hatt en ordfører som har stått på som bare det, og det samme gjelder mange andre

 

Mange har også hatt glede av markedsføringen, i form av åtte fantasifulle og fargerike sykkelinstallasjoner. Både lokalt reiseliv, kommunen, miljøstasjonen, kulturskolen, lærlinger og bedrifter i området har bidratt.

Vel ti millioner

Arbeidet med veien startet i 2011. Eksisterende seterveier, stubber av gamle E6 og riksvei 50 er skjøtet sammen med nybygde veistrekninger på i alt 13,4 kilometer. Arbeidet har krevd innsats fra mange, både gjennom betalte oppdrag og frivillig innsats, ikke minst gjennom et ryddearbeid som er blitt gjort på dugnad.

– Resultatet er blitt en tur- og sykkelvei av veldig høy kvalitet, slik folk krever i dag, sier Fiksdahl.

Sluttsummen ender på drøyt ti millioner kroner. Halvparten er gitt i støtte, blant annet i form av nasjonalparkmidler og bidrag fra Oppland fylkeskommune, Sparebankstiftelsen, Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

– Har det vært vanskelig å få bevilget de nødvendige midlene til denne veien?

– Vi byråkrater er vant til å ha mange ideer som det ikke blir noe av fordi det ikke er penger til prosjektene. I en del år noterte jeg slike forslag i en bok jeg kalte «Luftslott og flyveideer». Men her har det vært enkelt å nå fram. Vi har hatt en ordfører som har stått på som bare det, og det samme gjelder mange andre, roser Berit Fiksdahl.

Artikkelen fortsetter under bildet og kartet.

Dovre kommune lagt ned mye arbeid for å få i stand en vei som holder høy standard, og som gir muligheter for mange brukergrupper. Foto: Ola Tovmo
Nasjonalparkvegen over Dovrefjell tar deg fra Dombås til Hjerkinn – en strekning på 34 kilometer.

Møt moskus!

Hva med å planlegge en tur langs Nasjonalparkvegen mens moskusen trekker fra snaufjellet?

I juni trekker moskusen på Dovrefjell fra vinterlige snaufjell ned til frodig beite i bjørkeskogen. På denne tiden kan du treffe på moskus langs Nasjonalparkvegen på strekningen Sandåseter–Storsandvikseter.

Moskusen er for det meste et fredelig dyr, men den flykter ikke fra farene, den angriper – og det veldig raskt! En moskus kan løpe opp mot 60 km/t! Hold deg derfor minst 200 meter fra moskusen, er rådet.

Dersom du kommer overraskende på en moskus på tur- og sykkelveien, er anbefalingen å enten snu og gå rolig samme veien som du kom eller gå rundt moskusen på sikker avstand.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights