Skip to Content
Fagsjef i Syklistenes Landsforening, Emil Rensvala, kom med klare forventninger til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i innspillsmøte til ny Nasjonal Transportplan.

I fjor sommer varslet samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, at dagens Nasjonale Transportplan ikke lenger er realistisk, gitt de utfordringene Norge står overfor. Han argumenterte for at transportplanen ikke er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov. Videre nevnte han at transportplanen må ha økonomiske rammer som er mulig å følge opp.

I lys av dette arbeidet har Syklistenes Landsforening, sammen med en rekke andre intresseorganisasjoner, deltatt på regjeringens innspillseminar om neste NTP. Hver organisasjon fikk tre minutter til å holde et innlegg for samferdselsministeren og øvrige i departementet.

Endringene som foreningen foreslår, er viktige for syklistene, ifølge fagsjef i Syklistenes Landsforening, Emil Rensvala. NTP setter rammene for transportpolitikken de kommende 12 årene. Staten bruker rundt 100 milliarder kroner i året på samferdsel og infrastruktur. Det er enorme summer. Her er det viktig at satsingene forbedrer, og ikke svekker, sykkelens konkurransekraft. Regjeringen kan ikke svare nøyaktig på hvor mye som i dag går til gange- og sykkelinfrastruktur, men vi vet at det er maksimalt fem prosent.

Ifølge Rensvala bør den nye NTP bygge opp under en mest mulig bærekraftig og aktiv persontransport. Regjeringen må sikre at en større andel av midlene går til utbygging av sammenhengende sykkelveier. – Vårt budskap til samferdselsministeren er at investering i aktiv transport vil være det mest lønnsomme han kan gjøre for AS Norge, både med tanke på folkehelse og miljø, fortsetter Rensvala.

Syklistenes Landsforening er opptatt av at syklistenes vilkår skal styrkes ytterligere, og presser på for at NTP skal bli bedre enn den nåværende. – Vi forventer at regjeringen tar initiativ til en større høringsrunde til sommeren. Frem til da skal vi blant annet møte statssekretæren i Samferdselsdepartementet for å dytte dem i riktig retning.

Les Syklistenes Landsforenings hele innspill her.

 

Se innlegget til Syklistenes Landsforening her (video fra regjeringens nettside).
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights