Skip to Content
Ny teknologi for automatisk blindsonevarsling

Skal øke sikkerheten for myke trafikanter

Euro NCAP, mest kjent for kollisjonstestene sine, tester nå et autobrems-system for biler spesialdesignet for å beskytte syklister i trafikken. Nylig fikk samferdselsministeren demonstrert et varslingssystem for tunge kjøretøy som skal kunne redusere faremomentene for syklende betraktelig.

Denne bussen gjenkjenner syklister og fotgjengere i blindsonen og ble brukt under demonstrasjonen av det automatiske førerstøttesystemet. Alle foto: Kjetil Hasselgård

Førerstøttesystemer som detekterer myke trafikanter, har stor betydning for sikkerheten til både syklende og gående. Derfor hilser Syklistenes Landsforenings paraplyorganisasjon, European Cyclists’ Federation, varmt velkommen Euro NCAPs uttesting av autobrems-systemet som er spesialdesignet for å oppdage syklister (se videoinnslag lenger ned i saken).

Syklister er særlig utsatt i blindsoner, som er områder rundt et kjøretøy som sjåføren ikke kan se. Problematikken er spesielt alvorlig når det gjelder tyngre kjøretøy. I vel en tredel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014, var tunge kjøretøy involvert, viser tall fra en doktorgradsstudie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Kamerabasert system

Forskerne der skriver at «muligheter for ytterligere forbedring av trafikksikkerheten ligger ikke minst i arbeidet med å sikre syklister». Nylig fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under en busstur i Oslo demonstrert hvordan et kamerabasert overvåkings- og varslingssystem i stor grad kan redusere farer for trafikkuhell, ifølge produsenten.

– Dette er det førerstøttesystem med intelligent blindsonevarsling for tunge kjøretøy. Det er det første av sitt slag i Norge, sier direktør Bernt T. Rosnes i Delta IFO AS, som er leverandør av slikt utstyr, til www.lastebil.no.

Ved hjelp av kameraer montert i fronten og på sidene av kjøretøyet identifiserer de såkalte smartkameraene eventuelle faremomenter og varsler føreren gjennom lyssignaler og lyd. Systemet skal kunne skille mellom stillestående objekter og fotgjengere, samt mellom fotgjengere i «trygge» soner og fotgjengere/syklister i «faresoner».

Etterlyser pålegg

Demonstrasjonen ble gjennomført i sammenheng med Trafikksikkerhetskonferansen til Trygg Trafikk. Også generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening var med under demonstrasjonen. Han skrev i fjor brev til samferdselsministeren der han viste til en dansk undersøkelse som dokumenterer at 19 av 30 analyserte ulykker kunne vært unngått ved bruk av førerstøttesystemer.

I brevet viste han til flere mulige tiltak som vil styrke sikkerheten og framhevet verdien av å lovpålegge bruk av førerstøttesystemer i tyngre kjøretøy:

«I lys av nullvisjonen og tilgjengelig teknologi mener Syklistenes Landsforening at lastebileierne bør pålegges å montere førerstøttesystemer som detekterer myke trafikanter. Myndighetene kan gi økonomisk bistand til bransjen for å få dette på plass raskest mulig. Dette vil redde liv.»

Lav kostnad for å spare liv

 

Ifølge Bernt T. Rosnes i Delta IFO AS er kostnaden for et slikt førerstøttesystem rundt 65.000 kroner pluss monteringskostnader for tunge kjøretøy.

– På et europeisk nivå bør slike førerstøttesystemer integreres i bilene. Det bør være en likhet for alle slik at man unngår konkurransefordeler, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, og viser til øst-europeiske sjåfører som presser prisene i det norske markedet.

– I dag er det en mengde ny teknologi som har en god intensjon, men å pålegge allerede en hardt presset lastebileier som sliter med å oppnå en akseptabel bunnlinje i driften, har vi liten tro på, fortsetter Geir A. Mo.

Viser til EU

Solvik-Olsen viser til at regelverket rundt dette i stor grad er knyttet til internasjonale avtaler. «Det er gledelig å se at EU-kommisjonen vurderer å legge frem forslag om en rekke nye kjøretøykrav som skal bedre sikkerheten på dette området. Blant disse er krav om blindesonekamera/-overvåkningssystemer som kan detektere fotgjengere og syklister, og nye krav til direkte sikt for førere av tunge kjøretøy».

Under Trafikksikkerhetskonferansen ble betydningen av førerstøttesystemer underbygget av senioringeniør Anette Krekling fra Statens vegvesens vei- og transportavdeling i Region sør. Under et innlegg om utfordringer ved veiarbeid og midlertidige endringer av infrastrukturen uttrykte hun at blindsone- og detekteringsutstyr vil ha effekt.

I lys av nullvisjonen og tilgjengelig teknologi mener Syklistenes Landsforening at lastebileierne bør pålegges å montere førerstøttesystemer som detekterer myke trafikanter

 

– Det kan være krevende å manøvrere et tungt kjøretøy, og det blir fort for mye informasjon som må håndteres. Fører må justere og flytte blikket mye, og klarer i praksis ikke å ha full oversikt, sier Anette Krekling til Syklistenes Landsforening.

Generalsekretær Morgan Andersson håper Euro NCAPs uttesting av autobrems-systemet for å beskytte syklister vil bidra til at førerstøttesystemer som varsler om myke trafikanter, raskt blir obligatorisk også i tunge kjøretøyer.

– I 2017 ble ni syklister drept i trafikken. Dette tallet kan reduseres i fremtiden ved å ta i bruk denne typen teknologi. Dette er en lav kostnad for å spare liv, kommenterer Andersson.

Testprogrammene til Euro NCAP, den europeiske organisasjonen for trafikksikkerhet, inkluderer nå også teknologisystemer som gir syklister beskyttelse, en satsing som Syklistenes Landsforenings paraplyorganisasjon, European Cyclists' Federation, hilser varmt velkommen.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk demonstrert hvordan et kamerabasert overvåkings- og varslingssystem i stor grad kan redusere farer for trafikkuhell, ifølge produsenten.
Ved hjelp av kameraer montert i fronten og på sidene av kjøretøyet identifiserer de såkalte smartkameraene eventuelle faremomenter og varsler føreren gjennom lyssignaler og lyd.
Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening mener at et pålegg om å montere førerstøttesystemer som detekterer myke trafikanter vil redde liv.
Annonse
Annonse
Back to top