Skip to Content
SafeBikelys sykkelskap er egenutviklet og lokalprodusert, og leveres til norske kommuner og bedrifter.

Erstatningene etter sykkeltyverier har aldri vært høyere enn de var i fjor, og utbetalingene økte med 23 prosent fra året før, viser tall fra Finans Norge. De mest profesjonelle tyvene bruker bare et par sekunder på å ta med seg sykkelen, og resultatet er at mange velger bort sykkelen i frykt for sykkeltyveri.

Langt tryggere

Syklister bruker mange hundre kroner på FG-godkjente låser, alarmsystemer og sykkelforsikringer. For mange er dette en barriere for å sykle til arbeidsplassen.

Våre sykkelskap skal bli den nye normalen for sykkelparkering

 

– Sykkeltyverier er et stort samfunnsproblem. Våre smarte og trygge sykkelskap vanskeliggjør sykkeltyveri og sikrer syklisten enetilgang, sier markedssjef Ellen Loxley i Trondheims-baserte SafeBikely, som sammen med Bedriftsidretten og den ideelle foreningen Green Cycling Norway går i bresjen for trygg sykkelparkering som endel av tilrettelegging for jobbsyklister, skriver Bedriftsidretten i en pressemelding.

Trygg parkering avgjørende

Sykle til jobben er en årlig kampanje av Bedriftsidretten for å få flere i aktivitet, startet i 1973, med Syklistenes Landsforening blant initiativtakerne. I fjor deltok 43.000 i kampanjen.

– Det er et behov for flere gode sykkelparkeringsløsninger. Våre årlige undersøkelser viser at dette er svært viktig for deltakerne, og oppleves som viktig for å velge sykkelen, sier prosjektleder for Sykle til jobben, Heidi Gromstad.

Viser fram sykkelskapene

Førstkommende mandag, 8. juni, arrangerer Green Cycling Norway en felles sykkeltur til arbeidsplassen fra Asker til Oslo, og på veien vil de sykle forbi sykkelskapene fra SafeBikely på Holmen i Asker. Green Cycling Norway har på oppdrag fra fylkeskommunen arrangert flere felles sykkelturer til jobb.

– Vi brenner for at flest mulig skal sykle til jobben. Frisk luft og mosjon har stor gevinst for folkehelsen. En større satsning på trygg sykkelparkering er vesentlig for at enda flere sykler til jobben, sier Jonas Orset i Green Cycling Norway.

Ny standard

SafeBikely har vunnet sju av sju anbud i norske kommuner med sykkelparkeringsskapene, som syklisten kan administrere fra telefonen. Snart står norske bedrifter for tur.

– Våre sykkelskap skal bli den nye normalen for sykkelparkering. Vi er i ferd med å lansere dem i norske kommuner og skal ekspandere til arbeidsplasser i løpet av kort tid, sier daglig leder Hallvar Bergh.

Sykkelskapene kan administreres fra telefonen.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights