Skip to Content
Nybygging i Hoveveien

I Hoveveien 19 skal det bygges nytt og planområdet inkluderer også selve Hoveveien. Dette er en del av regionalt hovednett for sykkel og har krav om separering av syklende fra gående og andre kjørende. Her må det reguleres inn sykkelvei eller sykkelfelt og avkjørsler må utformes på en god måte.

Annonse
Annonse
Back to top