Skip to Content
GJENVALGT: Arild Hermstad fortsetter som styreleder i Syklistenes Landsforening. Foto: Øyvind Aas
Syklistenes Landsforenings nye styre

Dette er Syklistenes Landsforenings nye hovedstyre som ble valgt inn på landsmøtet på Hamar i 15. oktober:

Styreleder: Arild Hermstad
Nestleder: Jan Henrik Lund
Styremedlem: Hilde Solli
Styremedlem: Karianne Oldernes Tung
Styremedlem: Baard Amundsen
Styremedlem: Randi Kiil
Varamedlem: Geir Egilsson
Varamedlem: Emily Robertson

I hovedstyret var de to høyeste posisjonene oppe til gjenvalg. Arild Hermstad kunne feire sin 51-årsdag med å bli klappet inn til nok en periode som styreleder for Syklistene. Han får med seg nestleder Jan Henrik Lund videre.

Hermstad var leder for Framtiden i våre hender fra 2001 og frem til i fjor da han stilte til valg til Stortinget for Miljøpartiet de grønne i Hordaland. Han har sittet som styreleder i SLF siden 2013 og tar nå minst to nye år. Hermstad er både ivrig hverdagssyklist og terrengsyklist med utgangspunkt i Bøler på Oslos østkant.

– Solid og sterk

– Vi har nå fått med oss en utrolig kompetent gjeng. Både dyktige kommunikasjonsfolk og personer med politisk erfaring. Vi har jo til og med en forhenværende stortingspolitiker på laget, sier Hermstad.

– Dette gleder jeg meg over. Nå er Syklistene på full fart til å bli en organisasjon som er solid og sterk. Jeg føler at vi er på vei til å komme dit der vi kan påvirke den politiske utviklingen og transportpolitikken en stund fremover. Det var stas å bli gjenvalgt på bursdagen, men jeg håper vi kan ha et enda større landsmøte neste gang.

Jan Henrik Lund er entusiastisk hverdags- og feriesyklist. Han er president i den norske Brompton-klubben, samt leder i SLF Fredrikstad siden 2009. Når han ikke sitter på sykkelen, jobber han som overlege på barneavdelingen på Sykehuset i Østfold og synger i kor. Lund markerte gjenvalget med å lede an i bursdagssangen til sin styreleder.

Tre helt nye

Hilde Solli er nesten nabo med styreleder Hermstad på Bøler. Hun er den eneste av de vanlige styremedlemmene som tok gjenvalg. Solli har nettopp begynt i en ny stilling i Klimaetaten i Oslo kommune der hun jobber med mobilitet og planlegging. Solli jobbet tidligere i analysebyrået Urbanet Analyse med sykkel og effekter av sykkeltiltak. Hun har også vært organisasjonssekretær i Natur og Ungdom.

I tillegg til de tre erfarne styremedlemmene som ble gjenvalgt, har Syklistens Landsforening fått inn tre helt nye styremedlemmer som virkelig kan være med å styre foreningen videre inn en syklende fremtid.

JURIST: Baard Amundsen er nyvalgt i SLFs styre.

Baard Amundsen er nyvalgt inn i styret. Han har jobbet som kommunikasjonssjef i Advokatforeningen siden 2011. Amundsen har juridisk embetseksamen og har jobbet som både jurist og kreativ leder i reklamebyrået Siste Skrik og som seniorrådgiver i PR-byrået Gambit Hill & Knowlton.

Amundsen har skrevet om sykkel i Amedias lokalaviser og holdt et flammnende foredrag på Nasjonal Sykkelkonferanse i 2014.

– Det er veldig lett å svare på hva som fikk meg til å stille til valg som styremedlem i SLF; jeg ble spurt, og tror jeg har noe å bidra med, sier han om opptakten til sitt nye verv.

Hverdagssykling løser forbløffende mange problemer på én gang – problemer som er særlig store og viktige nettopp i vår tid.

 

– Som medlem i SLFs styre ser jeg frem til å kunne bidra med min erfaring og kompetanse innenfor markedstenkning, markedsføring, kommunikasjon og politisk påvirkning – for å fremme hverdagssyklingen. Hverdagssykling løser forbløffende mange problemer på én gang – problemer som er særlig store og viktige nettopp i vår tid. Sykkelen er ressursbesparende og klimanøytral, frigjør byarealer til hyggeligere bruk enn biltrafikk, reduserer køer, forbedrer luftkvalitet og lungekapasitet, stimulerer utviklingen av byer og bynære områder – og er en svært effektiv forebygger av overvekt og andre livsstilsproblemer. Sykkelen kunne ha forsvart en plass i budsjettene til en rekke departementer, fra miljø- og klima, via helse- og omsorg til kommunal- og modernisering, likevel bevilges det nesten ikke penger til gode løsninger – ikke engang over samferdselsbudsjettet. Samtidig gjør elsykkel at hverdagssykling nå er tilgjengelig for helt nye grupper. De åpner for nye politiske argumenter. En elsykkel gir medbrakt medvind og nedoverbakke, så ingen kan lenger unnskylde manglende sykling eller sykkelresultater med Norge ikke er flatt som Danmark og Nederland, sier Amundsen.

Mangeartet rolle

– Mine forventninger til SLF er at det er et kompetent og engasjert miljø som jobber hardt for å fremme hverdagssyklingens sak – en forventning jeg har fått gjennom å følge foreningens arbeid tett på ulike arrangementer, i samfunnsdebatten og i sosiale medier. SLFs rolle i dagens samfunn er selvsagt mangeartet. En viktig oppgave er å få politikere nasjonalt, regionalt og lokalt til å prioritere trygge sykkelveier og gode sykkelløsninger – og å tenke helhetlig om samspillet mellom kollektiv, sykkel og gange. Veldig mange flere enn i dag ønsker å sykle, hvis det bare bevilges penger og plass til trygge og effektive løsninger. Andre land har vist hva som kreves, så her behøver vi ikke å finne opp hjulet – vi må bare sette det i bevegelse, sier Syklistenes Landsforenings nyvalgte styremedlem Baard Amundsen.

OPPTATT AV HELSE: Randi Kiil er nytt styremedlem i SLF

Randi Kiil jobber til daglig som kommunikasjonsleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, noe hun har gjort helt siden 1994 da OL-floka gikk som en farsott gjennom landet og folket var kommer i form til OL.
Kiil peker på syklingens kinderegg som noe hun gleder seg til å være med å fronte i årene som kommer.

– SLF har en viktig funksjon som pådriver for bedre trafikale forhold for syklister. Sykling er sunt, miljøvennlig og rimelig, og bedre sykkelforhold vil bety mye, både for folkehelsa og for miljøet, sier hun.
– Fysisk aktivitet har også en rekke positive effekter for hver enkelt av oss, ved å bidra til bedre fysisk og psykisk helse. Det er en engasjerende og viktig oppgave å bidra til å skape bedre forhold for hver enkelt syklist, og ikke minst å være med på det flotte laget som jobber for bedre folkehelse og bedre miljø gjennom aktiv transport, sier Randi Kiil om hva hun gleder seg til ta fatt på og del i som styremedlem i SLF.

Fra Trondheim og Hamar

Karianne Oldernes Tung kommer også inn som styremedlem. Hun har sittet fire år på Stortinget for Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag. I to av årene har hun vært med i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Oldernes Tung er utdannet statsviter og har bred styreerfaring fra NRK, AUD, Vitensenteret og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun er til daglig også styreleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Hamar SLFs Geir Egilsson er arkitekt og byplanlegger i Hamar kommune. Han  kommer inn som varamedlem i styret, mens prosjektleder for Sykle Til jobben-aksjonen i Bedriftsidrettsforbundet, Emily Robertson, fortsetter som varamedlem.

GUIDE: Geir Egilsson ledet sykkelbefaring i Hamar under årets landsmøte i SLF. Foto: Roar Løkken
GJENVALGT: Nestleder i SLF-styret Jan Henrik Lund (i midten, med blå jakke) grep sjansen til å vise frem Brompton-sykkelen sin under sykkelbefaringen i Hamar. Foto: Roar Løkken
Annonse
Annonse
Back to top