Skip to Content
De fremmøte gikk rett på interessante sykkeldiskusjoner. Det var mange år med stor sykkelkunnskap samlet rundt bordet på Moss hotell onsdag 29. september 2021.

By- og regionsplanlegger Peter Hovda i Moss kommune innledet møtet og fremla sine synspunkter på hva som er gode grep for at flere skal sykle i Moss og omegn. Innlegget vakte engasjement og gode diskusjoner. Selv om alle deltakerne ikke var helt enige i alle kommunens løsninger, planer og muligheter, var laget enige i at de skal være en konstruktiv stemme inn mot kommunen. Hovda ble sågar kalt for Moss kommune sin helt egen “sykkelplanlegger”.

Samarbeid med kommunen, Statens vegvesen og andre interesseorganisasjoner er viktig

 

Laget vil fremover prioritere og jobbe med følgende saker:

  • God skilting, som fjerner barrierer for dem som vil komme i gang med sykling til hverdags. Her kan frivillige bidra til kartlegging.
  • Sykkelveier, som ved jernbanetraseen, når den legges om, og krevende områder som nord for sentrum.
  • Gjennomgang av sykkelrutene kommunen har definert og om noen av disse kan legges til mindre trafikkerte veier.
  • Vedlikehold, sommer og vinter, og sammenhengende sykkeltilrettelegging
  • Samarbeid  med kommunen, Statens vegvesen og andre interesseorganisasjoner som også er opptatt av sykling.

Den ivrige gjengen hadde fokus på konstruktivt sykkelarbeid, men tok seg også tid til formaliteter slik at opprettelsen kunne gjennomføres. Styret i lokallaget, som favner kommunene Moss og Våler, ble Morten Kerr (styreleder), Kirsten Blomberg, Idar Fagereng og Bjørn Bergenheim.

SLF takker de fremmøte for aktive bidrag, og ønsker lokallaget lykke til med videre arbeid!

Les mer om lokallagenes arbeid her, 

Annonse
Back to top