Skip to Content
Noen av medlemmene i Syklistenes Landsforening var med på innvielsen av det nyopprettede lokallaget i Larvik. Fra venstre foran: Randi Kristin Nærum, Stein Magne Hop, Bjørn Jeksrud, Ole Marius Archer, Kaja Brunvoll, Hilde Viker Berntsen, Ane Grete Levy, Ida Vår Meyer, Camilla Skjegstad, Jørgen Eia Bringedal

– Jeg engasjerer meg i sykkelsaken fordi jeg har stor glede av å sykle. Jeg bruker sykkelen både som transportmiddel og til rekreasjon. Larvik er en fin by å sykle i, men den har potensialet til å bli bedre, sier Bringedal.

Med ordføreren som gjest

Ifølge Bringedal er sykkelen frihet, helse og glede, og et viktig redskap til både fysisk og psykisk helse.

– Sykkelen kan definitivt bidra til bedre folkehelse og et renere miljø, for alle aldersgrupper og lokalsamfunn. Hvert minutt på sykkelsetet bidrar positivt, enten det er sykling til jobb, skole, nærbutikken eller trening, fortsetter han.

Tirsdag 24. mai innstiftet han det nye lokallaget sammen med lokale medlemmer og ordfører Erik Bringedal. Gjennom lokallaget til Syklistenes Landsforening ønsker han å jobbe med blant annet holdningsskapende arbeid mot kommunen, fylkeskommunen og innbyggerne i Larvik, og da spesielt barn og unge.

Ordfører Bringedal ble med på sykkeltur med lokallagslederen for å se på sykkelinfrastrukturen i Larvik. Foto: Olav F. Kraugerud

 

–  I lokallagsarbeidet er barn og unge en viktig prioritet. Jeg ønsker at det skal være mulig for denne gruppen å velge sykkel både til skole og fritid. Samtidig ønsker jeg at transportsyklistene, de som sykler til jobb, skal kunne gjøre det på en trygg og effektiv måte. Jeg samarbeider gjerne med kommunen, bilistene og andre interessenter for å kunne nå målene om å gjøre Larvik til en ekte sykkelby.

Larvik på 11. plass i sykkelby-kåring

I 2017 vedtok kommunestyret at Larvik skulle bli en sykkelby. Året etter ble byen kåret til den 11. beste sykkelbyen i landet. Det er lokale syklisters oppfatning av hvordan sykkelforholdene er som ligger til grunn for rangeringen som gjøres av Syklistenes Landsforening. Larvik har i tillegg et overordnet sykkelandelsmål på åtte prosent innen utgangen av 2022. Bringedal er usikker på om målet er innenfor rekkevidde. Han mener kommunen har potensialet til å bli bedre med tanke på trygg ferdsel for syklistene.

– Jeg har fulgt tett med på Bypakke Larvik-prosjektet og synes formålet med prosjektet er spennende. Det er gledelig at kommunen ønsker å tilrettelegge for at flere skal velge sykkel, kollektivt eller gange fremfor bil. Men, dersom Larvik skal kalle seg en sykkelby bør den imidlertid prioritere sykkelinfrastruktur. Det må bli sammenhengende sykkel- og turveier slik at innbyggerne kan ferdes trygt i trafikken.

Han mener innbyggerne i kommunen generelt er flinke til å holde seg i aktivitet, spesielt om våren og sommeren, men at de mange sykkelmulighetene begrenses på grunn av utrygg ferdsel.

– Utfordringen i Larvik er at sykkelfeltene langs bilveien er laget stykkevis og delt. For å komme seg fra A til B må syklistene ofte over trafikkerte veikryss. Samtidig ser jeg at etablerte sykkelfelt stopper opp etter kort tid for så å bi avlastet av gang- og sykkelfelt. Dette skaper farlige situasjoner og bidrar til at folk føler det utrygt å sette seg på sykkelsetet.

Kan lære av fylkeskommunen

Bringedal mener Larvik kan lære av fylkeskommunen som nå er i gang med å lage retningslinjer for sykkelfelt langs fylkesvegene.

– På fylkesvegene vurderes det å male sykkelfeltene røde slik at de blir mer synlige og trygge. Retningslinjene bør også gjelde for kommunalt eide veier. Slik at sammenhengen av sykkelfelt og tryggheten blir bedre. I Larvik har vi omtrent 100 meter med sykkelfelt på kommunal vei, jeg mener denne andelen må opp.

Bringedal gir imidlertid honnør til kommunen for blant annet å ha omgjort gamle E-18 til et flott rekreasjonsområde, og håper på lignende muligheter i arbeidet for barn og unge.

– Det er flott å se fornøyde turgåere og syklister benytte seg av området langs den tidligere trafikkerte motorveien. Kommunen har gjort en fantastisk jobb. Jeg håper også de vil prioritere å gjøre en like god jobb med å sikre trygge skoleveier for barna våre. I Sandefjord har en rekke skoler etablert såkalte «Hjertesoner» ved og rundt skolene. Dette er et viktig tiltak for å få flere til å sykle og gå til skolen. Vi kan ikke være fornøyd med å ligge bak Sandefjord, sier han med et smil om munnen.

 

Relaterte saker

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights