Skip to Content
Rundkjøringsløsning fra Oslostandarden

I Misjonsveien i Stavanger mellom Stokkaveien og Randabergveien skal det legges til rette for syklende. Dette treffer eksisterende sykkelfelt i Randabergveien og Tanke Svilands gate, nytt sykkelfelt i Christian Bjellands gate og sykkeltrasé i Seehusens gate. Løsningen er antatt utformet som hevet sykkelfelt. I Randabergveien skal eksisterende sykkelfelt videreføres vestover mot Tasta senter, men her er det muligens planlagt overgang til ensidig løsning. Til sist skal sykkeltilretteleggingen videre langs Randabergveien inn i Randaberg kommune og helt frem til sentrum.

SLF Nord-Jæren og Ryfylke har levert merknader til planoppstart som du kan lese under. Vi ønsker hevede sykkelfelt, gode sikt- og vikepliktsforhold og nye kryssløsninger av nederlandsk type.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights