Skip to Content
Leder Geir Egilsson i Syklistenes Landsforening Hamar guidet en av to grupper med delegater som ble vist rundt i Hamar. Egilsson mener kommunen må sørge for at tellerne virker, alternativt dekker dem til. Her ved Hakabekkvegen. Foto: Roar Løkken
Fakta om Syklistenes Landsforening Hamar

Stiftet: 25. april 2009

Antall medlemmer som sogner til laget: ca. 200

Styret: Geir Egilsson (leder), Birgit Nordby, Kolbjørn Henjum, Andreas Meyer, Bente Fekene, Per Myrvang og Elisabeth Schmiedeke

Viktige saker: Sykkelruter i grønne omgivelser, gjenbruk av gammel jernbane til sykkelvei, bli mer synlige for medlemmene våre

Aktuell: Vertskap for SLFs landsmøte 2017

Beste sykkeltips i området: Sykle fra Hamar til Jessnes langs Mjøsa forbi Stupetårnet og Domkirkeodden

Den siste sykkelbyundersøkelsen, fra 2014, viser at 7 av 10 innbyggere i Hamar bruker sykkel i løpet av året. Dette tilsvarer 21.000 syklister i Hamar. Hamar har også den høyeste sykkelandelen av byene innenfor Statens vegvesen region Øst, med 22 prosent av innbyggerne som syklet på registreringsdagen. Dette tilsvarer 6600 på sykkel i Hamar samme dag.

Geir Egilsson er stolt av sykkelmulighetene rundt innlandsbyen Hamar, men både han og SLFs rundt 200 medlemmer i distriktet er bevisste byens uforløste potensial som sykkelby.

– Medlemmene våre spør hvordan Hamar i det hele tatt kan kalles en sykkelby, for det skjer jo ingenting med sykkelveiene, sier han i en myk lenestol på Clarion-hotellet på byens Østre Torg.

– Det går treigt med utbyggingen, innrømmer han, og mange mener at det gjøres feil valg. Sykkelfelt føles ikke trygt nok til å få flere til å sykle. I Vangsvegen er det nye sykkelfelt, men her er det også så fine breie fortau at folk velger å sykle på fortauet, sier han.

Nye kluter

Tross en viss frustrasjon over treg og dårlig utbygging av sykkelveier er det optimisme hos lokallagets leder.

– Vegvesenet har mer fokus nå. De har ansatt en egen sykkelkoordinater for området, og de sykkelveiene som er, har blitt bedre skiltet. Det planlegges en egen sykkelvei langs Stangevegen. Denne skal være skilt fra fotgjengere. I tillegg skal eksisterende sykkelfelt langs Vangsvegen dras lenger inn mot sentrum.

Neste år kommer det et fint nytt sykkelhotell på stasjonen. Det er det mange som gleder seg til

 

Hamar har i Guro Vestvik også ansatt en byutvikler som er opptatt av sykkel. Vestvik ble med landsmøtets delegater på en kort sykkelbefaring i og rundt Hamar og fikk med flere konkrete innspill til videre tilrettelegging.

Egilsson trekker også fram Brumunddal i nabokommunen i nord, Ringsaker. Der planlegges det ofte nye sykkelveier med fortau når det lages nye planer.

– Det er vi jo glade for, sier lokallagslederen.

På skinner

Hamar er en by med stor vekst, både i form av flere arbeidsplass og innbyggere. Det er en togby der jernbanen er et viktig bindeledd mellom andre større byer på Østlandet.

– Neste år kommer det et fint nytt sykkelhotell på stasjonen. Det er det mange som gleder seg til, sier Geir.

Bygging av nytt dobbeltspor på jernbanen mot Oslo vil ikke bare medføre at det blir mer attraktivt å pendle med tog til og fra Hamar. Det åpner også opp en helt ny mulighet for sykkelvei i området.

– Vi ønsker oss at det gamle jernbanesporet skal bygges om til sykkelvei når dobbeltsporet kommer. Dette vil kunne gi en flott sykkelvei langs Mjøsa. Her er det først og fremst jordvern-interesser som er utfordringen. Bøndene vil få både ny og gammel jernbanetrasé på jordene sine. Men vi tror at det å omdanne den gamle traseen til sykkelvei likevel vil være en god løsning mange steder, sier Geir Egilsson i SLF Hamar.

Sykkelruta fra Hamar Vest stopper plutselig ved Grønnegata. Dette er et eksempel på manglende sammenheng i sykkelrutenettet, påpeker leder Geir Egilsson i Syklistenes Landsforening. Han guidet delegater rundt i byen under landsmøtet. Foto: Roar Løkken
Annonse
Annonse
Back to top