Skip to Content
Oslo kommune har som ambisjon å bygge minst ett nytt sykkelhotell hvert år fra og med 2017. Her Lillestrøms første sykkelhotell, i Oslos nabokommune Skedsmo. Sykkelhotellet, med plass til nærmere 400 sykler, ble åpnet i fjor høst. Foto: Lennart Olrich

FutureBuilt lanserer onsdag en åpen plan- og designkonkurranse om kvalitetsparkering for sykkel – såkalte sykkelhoteller – i samarbeid med Oslo og Bærum kommune. FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

– Sykkel er et viktig satsingsområde for Oslo og Bærum kommune. Bedre sykkelveier er avgjørende for å få flere til å sykle, men også sykkelparkering av høy standard er en viktig del av infrastrukturen for sykkel, framhever Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, i en felles pressemelding med Bærum kommune.

– Viktig med trygge parkeringshus

Dagens parkeringstilbud for sykkel i de to kommunene er langt på vei begrenset til utendørsstativer. Så mange som 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri, opplyser Sykkelprosjektet. Prosjektet har derfor som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med i år.

– Alle sykkelturer starter og slutter med en parkert sykkel. Kollektiv og sykkel er gode fremkomstmidler i byen, og aller best sammen. Derfor er det viktig med trygge parkeringshus for sykler ved tog og T-banestasjoner, ikke minst i de ytre bydelene. Sånn kan flere reise miljøvennlig og effektivt, også på de lengre reisene, sier Berg.

Fra fire til ti prosent

Morten Skauge, som leder hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune, viser til at Bærum i dag har en sykkelandel på kun fire prosent.

– Vi ønsker å øke denne andelen til ti prosent innen 2020. Og for å få dette til er det et stort behov for å etablere sykkelparkering av høyere standard for å gjøre sykling til jobb eller knutepunkter til et bedre alternativ for publikum, kommenterer Skauge.

Ved å holde en åpen arkitekturkonkurranse ønsker kommunene å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som kan passe inn på tomter i Oslo og Bærum med varierende størrelse og utstrekning, samstemmer Berg og Skauge.

Til Grorud, Ryen og Kolsås

Konkurransen er åpen for både arkitekter, designere og landskapsarkitekter – og gjerne tverrfaglige team.

Lanseringen av konkurransen foregår under et lanseringsseminar på sykkelbaren Peloton i Torggata onsdag morgen. Der stiller blant andre varaordfører Khamshajiny Gunaratnam i Oslo kommune.

Etter lanseringsseminaret blir det tomtebefaring på flere aktuelle steder og tomer – Grorud T-banestasjon, Ryen og Kolsås.

Annonse
Back to top