Skip to Content
Her slipper 32-åringen «det gjentakende tankekjøret»

Henrik mekker et nytt liv

— Et lykketreff. Nå får jeg livet på stell igjen, sier Henrik. Blant dresskledde forretningsfolk midt i business-strøket Barcode bokstavelig talt skrur den tidligere rusmisbrukeren livet på plass igjen — takket være Kirkens Bymisjons satsing på sykkelverksteder.

Henrik (t.v.) har Paal Framnes som sjef. Det vil si: Strukturen i Paahjul er så flat som den kan bli. Fysisk aktivitet er en viktig del av terapi, og da er sykkelmekking midt i blinken. Alle foto: Roar Løkken
«Mindre alene sammen» — TV-aksjonen 21. oktober

• «Møtesteder som motvirker utenforskap, redder liv og forbedrer livskvalitet» står sentralt i den 45. TV-aksjonen, som Kirkens Bymisjon fikk i konkurranse med 11 andre søkere. I søknaden la Kirkens Bymisjon vekt på at inntektene skal gå til «et mer inkluderende samfunn, som åpner dører fremfor å lukke dem».

• TV-aksjonen i Norge kalles gjerne verdens største dugnad, som gjennomføres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner. De siste årene har det det årlig kommet inn litt over og litt under 200 millioner kroner. Fjorårets aksjon gikk til UNICEF-komiteen og arbeid for utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Kirkens Bymisjon har fått årets TV-aksjon og vil bruke denne innsamlingsaksjonen til å møte nød og behov som har oppstått i byene våre og skape gode møtesteder. Målet er å legge til rette for inkludering og å motvirke utenforskap.

Bymisjonen har allerede lang erfaring i å bruke sykkel som utgangspunkt for rehabilitering og terapi – blant annet på sykkelverkstedene Paahjul, med ett i Oslo og to i Stavanger. I hovedstaden åpnet Paahjul dørene midt i rekken av høyhus i Bjørvikas Barcode-strøk for vel to år siden.

– Her får jeg utløp for sykkelnerdheten min. Og så lærer jeg mye nytt, sier Henrik.

Han har akkurat kommet på jobb. Det er ettermiddagsskift – arbeidsdagen hans begynner klokka 11. I to måneder har 32-åringen mekket sykler i sykkelverkstedet Paahjul.

Rusmisbruket ødela alt

Ni personer har så langt vært på arbeidstrening i verkstedet i Oslo. Henrik er for tiden blant fem på verkstedet som har bestemt seg for å få skikk på livet sitt igjen. Han har tidligere vært tømrer, hatt en jobb i filmbransjen og jobbet med kundeservice. Men det var før rusmisbruk ødela alt. Gjennom Nav og Kirkens Bymisjons tiltakssentre fikk han plass i sykkelverkstedet Paahjul.

– Jeg ville tilbake til arbeidslivet og føle at jeg mestrer oppgavene jeg blir satt til. Fysisk aktivitet er en viktig del av terapi, og da er sykkelmekking veldig bra å drive med. En slipper det gjentakende tankekjøret. I tillegg er det sosialt – jeg jobber med kompiser jeg også sykler med, sier Henrik.

Bedre kan han ikke ha det, oppsummerer 32-åringen.

– Ja, jeg skulle ønske jeg kunne jobbe her fast.

Viser tillit – bygger selvtillit

Målet med arbeidstreningen er å hjelpe folk tilbake i ordinært arbeidsliv. Det gjelder både for Paahjul og sju sykkelverksteder som heter Pedalen. Pedalen-verkstedene eies og driftes av Kirkens Bymisjon, som driver sosialt arbeid innenfor blant annet rusomsorg. Paahjul-verkstedene støttes i tillegg av HitecVision, et investeringsselskap innen olje- og gasssektoren. Selskapet setter årlig av kapital for å støtte opp under driften samt etableringskostnader for nye sykkelverksteder.

Vi viser den enkelte tillit og får tillit tilbake, slik som det er blant folk flest.

 

Paahjul i Oslo gjennomførte reparasjoner og service på 1524 sykler i løpet av det første året og satser på å reparere snaue 2000 sykler i år. Verkstedet selger også nye sykler samt brukte sykler som er donert til verkstedet. Og i kjeller er det plass til vinterlagring av sykler.

Kontrakten med de tidligere rusmisbrukerne gjelder for tre måneder om gangen i inntil et år.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

I flotte lokaler blant forretningsselskaper som DNB og PricewaterhouseCoopers jobber daglig leder Ian Luck og sosialkonsulent Rita Bjerke for å få tidligere rusmisbrukere ut i ordinært arbeid igjen.

– Mange har tidligere vært kasteballer i Nav-systemet og har opplevd mye uverdig behandling. Her har vi en flat struktur der vi viser tillit og gir ansvar. På denne måten vil vi bygge selvtillit hos hver enkelt, sier daglig leder Ian Luck ved Paahjul i Oslo.

Dette må være verdens beste arbeidsplass

 

Luck har syklet hele livet, som han sier.

– Dette er et meningsfylt arbeid der jeg kan kombinere det menneskelige aspektet – å jobbe med mennesker – med sykkelinteressen min, ut fra de verdiene Kirkens Bymisjon står for. Det er verdifullt å kunne hjelpe mennesker som har behov for det, sier Luck.

Alle vil gjøre en god jobb

Han ser at praktisk oppgavene på et sykkelverksted passer veldig bra i rehabiliteringsarbeidet.

– Mange er vant til å jobbe med hendene, og her kan de løse konkrete oppgaver. Vi viser den enkelte tillit og får tillit tilbake, slik som det er blant folk flest. Alle her har lyst til å gjøre en god jobb, framhever Luck.

Verkstedsjefen, Paal Framnes, har opplæringsrollen. Han delegerer oppgaver ut fra erfaring og kompetanse hos den enkelte som er på arbeidstrening. De jobber så selvstendig under påsyn. Alle reparasjoner skal være profesjonelt løst som på et hvilket som helst annet verksted.

– Dette må være verdens beste arbeidsplass. Og kollegene er de beste jeg noen gang har hatt. Vi kjører en åpen dialog og diskuterer alt fra politikk til personlige ting. Og så handler det om å møte folk på en ydmyk måte – og om å bry seg, påpeker Framnes.

Satser på studier

Henrik er blant dem som er blitt sett og fulgt opp, noe han er svært glad for, så glad at han helst vil jobb fast på verkstedet. Men budsjettet gir ikke nødvendigvis rom for nyansettelser med det første. Og Henrik satser primært på studier etter at arbeidstreningen er over.

Den har vist at han kan gjøre jobben både faglig godt og effektivt – det beste grunnlaget han kunne fått for stake ut kursen videre.

– Ja, dette har vært et lykketreff, lyder honnøren Henrik gir.

Artikkelen bygger på en reportasje i utgave 3-17 av SLFs medlemsmagasin, Syklistene. Noen opplysninger i teksten er oppdatert.

Henrik har nå kommet inn i et vikariat som går ut mars. I tillegg til å være sykkelmekaniker, jobber han som miljøarbeider, som vil si å veilede andre som er i arbeidstrening på sykkelverkstedet.

Fakta om Kirkens Bymisjons sykkelverksteder

• Kirkens Bymisjons arbeid med sykkelverksteder som arbeidstreningsarena startet i Kristiansand i 2005. De kalles «Pedalen», bortsett fra i Stavanger (to verksteder) og Oslo, der navnet er «Paahjul». Paahjul drives i samarbeid mellom HitecVision og Kirkens Bymisjon.

• De øvrige Pedalen-verkstedene ligger i Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen, Haugesund, Bergen og Bodø. I Fredrikstad og Bodø tilbyr Pedalen også innendørs sykkelparkering spesielt med tanke på togpassasjerer.

• En intern rundspørring ved sju av Kirkens Bymisjons sykkelverksteder i 2017 viste at disse sju verkstedene i 2016 hadde i alt 95 deltakere på arbeidstrening. Omsetningen på disse sju verkstedene var på i alt 8,77 millioner kroner. Antall sykler til reparasjon eller på service kom opp i 7179. I tillegg solgte de totalt 244 nye og 300 brukte sykler.

Kilde: Kirkens Bymisjon

Paahjuls krav

Paahjul ønsker at flest mulig skal få muligheten til å kvalifisere seg til arbeidslivet hos Paahjul. For å bli med i programmet i Oslo-avdelingen, må deltakerne

• ha tatt avstand fra rus
• ha avtale med Nav
• ha en ansvarsgruppe knyttet til seg
• ha et avklart boforhold
• være motivert for å bidra til sin egen utvikling

For mer informasjon om programmet og eventuelt inntak kontakt sosialkonsulent Rita Thiele Bjerke: rita.thiele.bjerke@bymisjon.no l 40039442

Det er orden på utstyret som trengs for å kunne håndtere alle type reparasjonsjobber.
Verkstedsjef Paal Framnes og kollegene regner med å reparere knapt 2000 sykler i løpet av 2017.
Prisene for verkstedtjeneste, med alt fra girjustering og bytting av vaiere til full service, ligger på samme nivå som på andre sykkelverksteder.
Annonse
Annonse
Back to top