Skip to Content
Inspirasjon og læring

Presentasjoner fra Den nasjonale sykkelkonferansen 2018

Hvordan forvandle trafikkerte veier til pulserende byrom? Hva er siste nytt i utviklingen av ny infrastruktur for syklister i Norge? Og hvilke kampanjer får flere til å sykle? Dette er noe av det du kan oppdatere deg på her — i oversikten over foredrag og streaminger fra Den nasjonale sykkelkonferansen 4. og 5. juni.

Foto: Kjetil Hasselgård

Parallelle sesjoner mandag 4. juni 13.00-14.30

Sykkelens plass i byutvikling

City as a service – Ted Matthews, AHO

Smart, Grønn og Trygg by – Roy Frivoll, Avantor

Kampen om byens gateareal – Randi Trøan, SVV

Infrastrukturløsninger for sykkel

Pilotprosjekt for sykkel – nye løsninger på gang? (Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet)

Sykkelekspressveier – et attraktivt tilbud for daglige reiser (Trond Berget, Asplan Viak)

Separate løsninger for sykkel – Bypakke Nedre Glomma (Pål Dixon Sandberg, Staens vegvesen)

Oslostandarden (Helle Beer Urheim, Sykkelprosjektet i Oslo kommune)

Kampanjer

Den svenske elsykkelpremien – hvordan påvirker den markedet? (Lars Strömberg, Cykelfrämjandet)

Kampanjer som virkemiddel (Hanna Borge, Sykkelprosjektet i Oslo kommune)

HjemJobbHjem – sykkel som en del av daglig mobilitet (Randi Markvardsen, Bysykkelen AS og Espen Strand Henriksen, Kolumbus)

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gil Penalosa brenner for levende byer som er gode for 8-åringer og 80-åringer. Fikk du ikke sett foredraget hans? Se video under. Foto: Kjetil Hasselgård

Byutviklingens rockestjerne, blir han gjerne kalt. Gil Penalosa brenner for levende byer som er gode for 8-åringer og 80-åringer. Han kommer hele veien fra Toronto til Den nasjonale sykkelkonferansen for å vise oss hvilke grep som gir håndfaste resultater.

Publisert av Syklistenes Landsforening 4. juni 2018
Byutviklingens rockestjerne, blir han gjerne kalt. Gil Penalosa brenner for levende byer som er gode for 8-åringer og 80-åringer. Han kom hele veien fra Toronto til Den nasjonale sykkelkonferansen for å vise oss hvilke grep som gir håndfaste resultater.

Parallelle sesjoner mandag 4. juni 15.00-16.30

Sykkel i smarte byer

Sykkelen i en helhetlig mobilitetsplanlegging (Erik Tetteroo, APPM)

Selvkjørende biler – sameksistens med de myke trafikantene (Klaus Bondam, Cyklistforbundet)

Hvordan legge til rette for miljøvennlig bylogistikk som inkluderer lastesykler? (Toril Presttun, Vegdirektoratet)

Drift og vedlikehold

Norsk vinterdrift – sett med finske øyne (Katja Rekilä, Statens vegvesen Vegdirektoratet)

Vedlikeholdets effekt på syklisters sikkerhet (Anna Niska Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI)

Oslos grep for økt vintersykling og mer miljøvennlig vinterdrift (Siv Linette Grann, Sykkelprosjektet i Oslo kommune)

Reisevaner og atferdsendringer

Hvordan kan arbeidsgiver få flere ansatte til å velge sykkel til jobb? (Ann–Christin Bakke, Syklistenes Landsforening)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Kjetil Hasselgård

Parallelle sesjoner 5. juni

Innovasjon og teknologi

Smarte byer og personopplysninger (Atle Årnes, Datatilsynet)

Før og etterundersøkelse av ny infrastruktur (Ray Prichard, Institutt for arkitektur og planlegging – NTNU)

Wattworld – delingssykler (Svein Erik Munkelien, Wattworld)

Podbike (Per Hassel Sørensen, Podbike AS)

Opplæring og sikkerhet

Til skolen på sykkel (Kristin Støren, rektor på Borge skole, og Michel Fouler, På sykkel Telemark)

Moving beyond zero – nullvisjonen 2.0 (Lars Strömgren, Cykelfrämjandet)

Samspillskampanjen Del veien – Hva har vi oppnådd? (Signe Gunn Myre, Statens vegvesen Region sør)

Sykling i et helseperspektiv

Helsepotensialet til lastesykler – både med og uten el-motor (Elling Bere, Universitetet i Agder)

Hvor mange opplever en reell helsegevinst av å sykle? (Hampus Karlsson og Gunhild B.A Svabø, NTNU)

Rett til vind i håret (Ole Kassow (DK), Cykling uden alder)

Sykling med eldre i Fredrikstad (Maria Michaelsen, Fredrikstad Sentrum frivilligsentral og Rasmus Leiro, Pedalen)

Plenumssesjon 5. juni

Sykkelvaner og helse – praksis, motivasjon og endringsvilje (Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU)

Enkle tiltak for økt sykling og gåing – gode eksempler fra norske byer

Eksempler på noen enkle tiltak som deltagerne kan sette i gang med å gjøre allerede rett etter konferansen. Med «enkle tiltak» menes tiltak som kan gjennomføres raskt og koster lite.

Medvirkende:
Torstein Bremset, Vegdirektoratet
Mari Svolsbru, Oslo kommune
Maria Meland Christensen, Miljøpakken i Trondheim
Elise Egseth, Asplan Viak
Roar Børresen, Stavanger kommune
Roy-Gunnar Dahlberg, Oppegård kommune

Se video fra sesjonen her:

Tirsdag 5. juni presenterte Torstein Bremset i Vegdirektoratet, sammen med gjesteforedragsholdere fra rundt om i landet, eksempler på noen enkle tiltak som deltagerne kan sette i gang med å gjøre allerede rett etter konferansen.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights