Skip to Content
Skolen har ansvar for å gi barna trafikkopplæring. Med portalen sykkeldyktig.no vil Trygg Trafikk, Norges Automobil Forbund, Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund samle oppdatert informasjon og veiledning om trafikkopplæring på sykkel.

Det er et politisk mål at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. Det er avgjørende for barns sikkerhet i trafikken at de har gode sykkelferdigheter og trafikkforståelse.

Skolen har ansvar for å gi barna trafikkopplæring. Det er store forskjeller mellom kommunene i hvordan trafikkopplæring på sykkel gjennomføres, noe som innebærer en risiko for at elevene ikke får det helhetlige tilbudet i opplæringen de har krav på.

Sykkeldyktig.no har hatt et forprosjekt med deltakere fra de fire organisasjonene, og en prosjektgruppe er nedsatt. Samferdselsdepartementet bidrar med finansiering. Portalen vil samle oppdatert informasjon og veiledning om trafikkopplæring på sykkel. Portalen skal inneholde teoretisk og praktisk trafikkopplæring. Målgruppen for portalen er primært lærere. På sikt er både barn, unge og voksne i målgruppen.

Arbeidsoppgaver for prosjektleder:

 • Utarbeide prosjektplan i tett samarbeid med prosjektgruppa
 • Lede prosjektet i tett samarbeid med prosjektgruppa
 • Rapportere til styringsgruppa
 • Budsjettarbeid

Kvalifikasjoner for prosjektleder:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innenfor pedagogisk eller samfunnsfaglig studieretning. Lærerutdanning og erfaring fra skolen er en fordel.
 • Dokumentert prosjektledererfaring knyttet til skoleverket og digitale løsninger
 • Digital kompetanse knyttet til læringsressurser og bruk av disse i skolen. Kunnskap om FEIDE vil vektlegges
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Primært ønskes det at oppdraget tas gjennom enkeltforetak. Omfanget vil utgjøre omkring en 50 % stilling. I særskilte tilfeller kan engasjement i 50 % vurderes. Varighet på oppdraget er i første omgang ut 2019
 • Oppstart snarest mulig
 • Fleksibel arbeidstid
 • Prosjektleder vil tilbys kontorplass sentralt i Oslo sentrum
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Telefon 95701411 –epost meisfjord@tryggtrafikk.no

Søknadsfrist 1. oktober. Intervjuer vil finne sted i uke 42.

Stillingsutlysningen ligger også på karriere.no. Gå inn der for å søke på stillingen.

Annonse
Annonse
Back to top