Skip to Content
Vi blir med på Styrkeprøven, bli med du også! Støtt oss og arbeidet til Regnskogfondet!
  • NORSK
Syklistforeningen (SLF) jobber over hele landet for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel, for å vise til sykkelens betydning på vei til et lavutslippsamfunn. Lokallaget SLF Lillestrøm og omegn jobber samtidig for økt sykkelglede og har også tatt initiativet til å øke farten på foreningens viktige arbeid:
I prosjektet “SLF – Bike for trees” har vi samlet ni engasjerte syklister i et eget sykkelteam som skal delta på styrkeprøven fra Lillehammer til Oslo juni 2023. Laget vårt skal ikke vinne sykkelrittet, men oppmerksomheten din, for det viktige arbeidet som gjøres i Syklistforeningen og Regnskogfondet. Med vår deltakelse på Styrkeprøven støtter vi Regnskogfondet ved hjelp av en egen innsamlingsaksjonen via SPLEIS.
Bli gjerne med du også: Støtt oss med gode ord – og ditt bidrag her: www.spleis.no/bike-for-trees

 

  • ENGLISH
The Norwegian Cyclists’ Association (Syklistforeningen, SLF) works across the country for better cycling conditions and an increased cycling share, to show the importance of the bicycle on the way to a low-emission society. The local team SLF Lillestrøm works at the same time for increased enjoyment of cycling and has also taken the initiative to speed up the association’s important work: In the project “SLF – Bike for trees” we have gathered nine committed cyclists who will take part in the bicycle race “Styrkeprøven” (norw.: strength test) from Lillehammer to Oslo in June 2023. Our team does not try to win this cycle race, but your attention, for the important work done in the Cyclist Association and the Rainforest Foundation Norway (Regnskogfondet). By participating in this test of strength, we are supporting the Rain Forest Fund in the form of this fundraising campaign. Feel free to join in, support us with kind words – and your contribution here: www.spleis.no/bike-for-trees

 

  • DEUTSCH
Syklistforeningen (SLF), die norwegische Partnerorganisastion des ADFC, arbeitet für bessere Radverkehrsbedingungen und einen erhöhten Radverkehrsanteil in ganz Norwegen – um die Bedeutung des Fahrrads auf dem Weg zu einer emissionsarmen Gesellschaft aufzuzeigen! Der Ortsverein SLF Lillestrøm unterstützt mit vielen kreativen Projekten die Arbeit von SLF, um auf diese Weise die Freude beim Radfahren in der Hauptstadtregion Norwegens zu erhöhen. Unser Ortsverein hat auch die Initiative “SLF – Bike for trees” gestartet, um die wichtige Arbeit von SLF etwas zu beschleunigen: Im Projekt „SLF – Bike for trees“ nehmen wir im Juni 2023 mit einem eigenen Team mit neun engagierten Radfahrern am Radrennen “Styrkeprøven” (norwegisch: Krafttest) teil. Wir wollen dabei nicht das Radrennen (von Lillehammer nach Oslo) gewinnen. Uns geht es vielmehr darum die Aufmerksamkeit zu gewinnen, für die wichtige Arbeit, die vom norwegischen Radfahrerverband und vom Rainforest Foundation Norway (Regnskogfondet) geleistet wird. Mit der Teilnahme an diesem “Krafttest” unterstützen wir gleichzeitig den norwegischen Zweig der Rainforest Foundation, die vor gut drei Jahrzehnten von Sting gegründet wurde. Unterstütz uns gerne mit guten Worten – und Deinem eigenen Beitrag hier: www.spleis.no/bike-for-trees
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights