Skip to Content
Har du en gammel sykkel som du ikke trenger? Ta kontakt!

Sykling som folkehelse- og miljøtiltak er ett av satsingsområdene til SLF Lillestrøm og omegn. Da var det nærliggende at vi høsten 2015 i samarbeid med Skedsmo flyktningavdeling og ASF Team Norway startet en innsamlingsaksjon av brukte sykler for nyankomne flyktninger. Siden har vi tatt imot og gitt bort mange sykler, store og små. Takk til alle som har bidratt!

Sykling gir både bedre helse, bedre miljø og bedre økonomi. Sykkelen er derfor en perfekt velkomstgave for mange nyankomne flyktninger som er på vei inn i et nytt (lokal)samfunn. Selv om det nå ikke kommer så mange flyktninger til Norge som for to år siden, bosettes det hver måned nye flyktninger i Skedsmo. Uansett så er det svært meningsfylt å gjenbruke gamle sykler istedenfor å kaste dem (les: recycle or die!).

Innsamlingsaksjonen vår blir altså ikke avsluttet med det første, og vi tar fortsatt imot alle typer sykler: både dame-, herre og barnesykler (jf her). Syklene sjekkes av erfarne syklister fra ASF Team Norway før disse gis bort. Det betyr selv om sykkelen din er punktert eller har noen småskader så kan vi ha bruk for den. Vi forbeholder oss retten til å kaste det som ikke kan brukes, og til å bygge om og sette sammen syklene, avhengig av hva vi mottar og har behov for. Flyktninger som får tilbud om sykkel velges ut i samarbeid med Skedsmo flyktningavdeling (og enkelte sykler brukes også av ASF Team Norway).

Dersom du har en eller flere sykler som du vil gi bort, send mail til lillestrom@syklistene.no!

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights