Skip to Content

Årsmøtet ble avholdt på Tou Scene, like etter Critical Mass.

I forkant av årsmøtet var det medlemsmøte hvor Fredrik Nårstad Jensen presenterte Bypakkens sykkelprosjekter for de neste årene. Til sammen 1 milliard kroner er satt av til sykkeltiltak, som kommer i tillegg til sykkelstamveien og bussveiens sykkelfelt.

Deretter ble det avholdt årsmøte for SLF Nord-Jæren. Årsmøtets viktigste saker — foruten regnskap og budsjett — var navneendring for lokallaget og innspill til handlingsplan for 2018-2020. Hensikten med handlingsplanen er å sette på papiret hva lokallaget skal jobbe for å oppnå de neste årene og trekke de langsiktige linjene.

Annonse
Annonse
Back to top