Skip to Content

Revidering av Stavangers kommuneplan

Stavanger kommune reviderer nå kommuneplanen for å få felles plan med Rennesøy og Finnøy. Vi ber om gjennomgang av sykkelnettet, nye regler for hvilke typer sykkelanlegg vi skal bygge og nye målsetninger for andel sykkelreiser. I tillegg foreslår vi å vurdere sykkel for varetransport i sentrumsområder.

Planprogram for ny kommuneplan i Stavanger

Stavanger kommune skal nå vedta planprogram for revidering av kommuneplanen. Planprogrammet bestemmer hvilke deler av kommuneplanen vi skal revidere og hva vi ønsker å få ut av arbeidet. Vi har derfor spilt inn at vi ønsker revidering av hovednett for sykkel, bestemmelser for sykkelanlegg og målsetninger om andel reiser som gjøres på sykkel. I tillegg ønsker vi at sykkel skal utredes som alternativ for varetransport i sentrumsområder.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights