Skip to Content
Syklistenes talsmann blir «sykkelsjef»

— Richard har bidratt på alle plan

— Når jeg nå går av som leder for lokallaget og skal ta mer «operativt» ansvar for Trondheim som sykkelby, bærer jeg med meg alt vi har gjort som lokallag, alt jeg har lært som leder og ikke minst alle kontaktene jeg har fått. Syklistenes Landsforening har vært en god skole, sier sykkel-ildsjelen Richard Liodden Sanders.

Etter å ha ledet SLFs lokallag i Trondheim siden starten er Richard Liodden Sanders i gang som leder av sykkelgruppa i Miljøpakken i Trondheim kommune. – Med Richard på laget har de gode sjanser for å lykkes, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Foto: Nils Andreas Thommesen
Richard Liodden Sanders
  • Avtroppende leder for Syklistene Trondheim, som han har ledet siden etableringen i 2009. Fra 1. november leder av sykkelgruppa i Miljøpakken i Trondheim kommune. Går fra stilling som forskningsleder ved SINTEF Digital.
  • Er utdannet dataingeniør ved Norges tekniske høgskole (senere Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), trønder siden 1970, født i USA i 1959.

Richard Liodden Sanders har vært medlem i Syklistenes Landsforening (SLF) siden «tidenes morgen» (trolig 1979) og har ledet foreningens lokallag i Trondheim siden det ble stiftet for ni år siden. Han har vært drevet av at sykling både er lønnsomt for samfunnet og sosialt.

Nå ser han fram til å bli «kollega» med andre som foreningen har skolert, enten det er i Oslo, Buskerudbyen eller Bergen. Etter å ha vært syklistenes talsperson i trønderhovedstaden, der han aktivt har fremmet et godt sykkelmiljø og nye sykkelløsninger, begynte han i dag som leder av sykkelgruppa i Miljøpakken i Trondheim kommune. Der får han reell makt over hvordan sykkelbyen Trondheim skal planlegges.

– Har bidratt på alle plan

– Vi må gjøre det trygt for alle å sykle i Trondheim, og at særlig barn, eldre og kvinner synes det er greit. Det er det politisk vedtak om, og da må vi gjøre noe annet enn det andre byer gjør, for det er ikke trygt nok, lyder erklæringen som Sanders nylig ga gjennom Adresseavisen.

Han får med seg rosende ord fra SLFs generalsekretær, Morgan Andersson, på veien videre.

Med Richard på laget har de gode sjanser for å lykkes

 

– Alle som er opptatt av å bedre sykkelforholdene i Norge, skylder Richard Sanders en stor takk. Richard er svært kunnskapsrik, har et godt blikk for nye løsninger og har gjennom mange år i SLFs hovedstyre og som lokallagsleder i Trondheim lagt ned utallige dugnadstimer for å bedre sykkelforholdene i Norge og i hjembyen. Bidragsyter i SLFs strategiske veivalg den ene dagen, med på å dele ut lykter og justere bremser på stand den neste dagen – Richard har bidratt på alle plan. Nå tar han med sitt sterke engasjement inn i kommunens arbeid for å bli Norges ledende sykkelby. Og med Richard på laget har de gode sjanser for å lykkes, kommenterer Andersson.

(Saken fortsetter under bildet.)

Under Synlig syklist-arrangementene i Trondheim i oktober var det lange køer av syklister som ville ha gratis lykter. Foto: Nils Andreas Thommesen

Richard la ikke inn noen hvileskjær på tampen som tillitsvalgt i syklistenes interesseorganisasjon. Senest forrige torsdag var 59-åringen med på lokallagets Synlig syklist-aksjon i byen, en kampanje han og laget årlig har lagt stor innsats i gjennom mange år.

Syklistenes Landsforening berget meg fra total ydmykelse (samt bot, kanskje også døden)

 

En uttalelse fra Hans Anders Skjeldrum Elgvang på Facebook etter fjorårets aksjon illustrerer hvilken stilling laget og Richard har blant mange:

«Må bare flagge min evige takknemlighet til Syklistenes Landsforening (v/Richard Liodden Sanders), som berget meg fra total ydmykelse (samt bot, kanskje også døden) ved å dele ut sykkellykter GRATIS fem meter før politikontrollen. Det var en slags engelvakt.»

Trygt, attraktivt og ufarlig

Med Synlig-syklist-kampanjen (se også faktaboks nederst i saken) avsluttet Sanders sitt mangeårige virke som engasjert tillitsvalgt for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge. Han var aktiv i styret til det som het SLF Sør-Trøndelag i perioden fra 2002 til 2009, da SLF Trondheim ble stiftet. Siden har han ledet lokallaget, som del av et aktivt og relativt stabilt styre. I tillegg var han styremedlem i SLFs hovedstyre i perioden 2012–2017.

– En drivkraft for meg er at en sykkelvennlig by er en god by. Det er sosialt å sykle og egentlig tilsvarende usosialt å stenge seg inn i en lukket bil. At sykling er miljøvennlig eller en form for mosjon, er det bare enkelte som blir motivert av. For å alminneliggjøre sykling, må vi gjøre det trygt, attraktivt og ufarlig, en «vanlig ting» man gjør. Med økt kunnskap har jeg selv endret både holdninger og atferd; fra å anskaffe spesifikke «syklist»-ting som hjelm, gul jakke og hjem-lys til å droppe hjelmen og benytte alminnelige, hensiktsmessige klær til hverdagssyklingen samt blant annet en vintersykkel som gir en relativt oppreist stilling. Slik viser jeg selv at sykling er ufarlig, og jeg gleder meg over alle andre som gjør det samme, oppsummerer Sanders.

Har høstet erfaring i mange land

Engasjementet ble tent tidlig på 2000-tallet.

– Det var avgjørende for mitt engasjement da det kom for en dag at sykling er svært lønnsomt for samfunnet. Med tallene fra Kjartan Sælensminde i rapporten Gang- og sykkelvegnett i norske byer fra Transportøkonomisk institutt (TØI) på bordet var det ikke lenger «synd på syklistene», men tvert imot helt riktig å satse på dem. Fra da av har jeg vært tent!

Han er utdannet dataingeniør og har de siste årene jobbet som forskningsleder ved SINTEF.

– Som forsker er det naturlig å være kunnskapssøkende. Jeg har søkt kunnskap fra forskningsfronten – TØI, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU, internasjonale publikasjoner – og fra andre land.

Sanders har dratt på studieturer til blant annet Sverige og Nederland, deltatt på Velo-city i København, Wien og Nantes, lest mange rapporter, sett utallige videoer, særlig fra Nederland (Bicycle Dutch), og lest blogger, deriblant David Hembrow i Nederland).

Endret syn

– Med økt kunnskap har jeg gradvis blitt mer åpen for at man tar feil; jeg var tidligere en talsmann for sykkelfelt, slik Tyskland og Norge har satset på, men har innsett at dette i mange tilfeller er en løsning som skremmer bort de som vi ønsker skal sykle.

Og som leder for Syklistene Trondheim har han skrevet utallige innspill til reguleringsplaner.

– Sjeldent har innspillene ført til endringer i planer, men det har føltes riktig, og det har lært meg mye, blant annet å fatte seg i korthet og være poengtert og etterrettelig.

(Saken fortsetter under bildet.)

Lokallagets nåværende styre ble valgt i mars 2018: Fra venstre: Sina Therese Blix Prestmo, Per Bjarne Løvsletten, Nils Andreas Thommesen, Dagfinn Sjaastad Karlsen, Astrid Solberg Gundersen og Richard Liodden Sanders. Thommesen har overtatt som leder etter Sanders. Foto: Hanne Synnøve Liodden

– Rundere i kantene

Gjennom lokallagsarbeidet har han møtt mange ulike aktører som til sammen utgjør vår virkelighet – fra lastebilnæringen, næringsforening, kjørelærere, alle mulige nivåer av folk i de ulike vei-etatene, forskere, driftsfolk, utbyggere, politikere og folk flest – for å nevne noen. Det har bidratt til at jeg blitt litt rundere i kantene, bedre til å se andres perspektiv og kanskje flinkere til å bruke argumenter som når flere. Og jeg vet at jeg fortsatt kan bli flinkere, legger Sanders til.

Han ser tilbake på mye interessant arbeid i foreningen der han nå gir seg som lokallagsleder.

– Det har vært stas å prøve ut nye ting med lokallaget. Vi har pløyd ny mark – prøvd ting som ikke fungerte og enkelte ting som ble suksess. Og jeg mener vi var først ut av lokallagene med å arrangere Synlig syklist i 2010, en sikker vinner. Nå sier jeg takk for laget!

Richard har vist et brennende engasjement for sykkelsaken gjennom rollen som leder i Syklistenes Landsforening Trondheim

 

Lista over arrangement og annen innsats i regi av SLF Trondheim kan gjøres ganske lang. Se egen faktaboks nederst i saken.

Sanders får med seg gode ord også fra Inger Mari Eggen, konstituert leder i Miljøpakken.

– Vi er strålende fornøyde med å få Richard Sanders som leder for sykkelgruppa. Han har jo vist et brennende engasjement for sykkelsaken gjennom rollen som leder i Syklistenes Landsforening Trondheim, uttaler hun til Adresseavisen.

Arrangement og annen innsats i regi av SLF Trondheim siden starten i 2009

Oversikt over en god del av innsatsen til lokallaget, med kommentarer fra Richard Liodden Sanders:

  • Synlig syklist: – Jeg mener vi var først ut av lokallagene med å arrangere Synlig syklist i 2010, en sikker vinner.
  • Sykkelsjekk: – Vi begynte med «sykkelsjekk» på Sykkelens dag i 2011, og det var så vellykket at Miljøpakken i Trondheim «kjøpte» arrangementet og siden har leid inn oss – og etter hvert andre frivillige – til å gjennomføre det.
  • Aktivitet for barn: – Vi arrangerte hinderløype på «Barnas sykkeldag» i 2012–2014.
  • Vintersykling: – Vi deltok på «Vintersyklingsaksjon» som Miljøpakken startet fra 2013 og la blant annet på vinterdekk i noen år.
  • Bynære sykkelturer: – Vi gjorde vår egen vri på «Bynære sykkelturer» i 2015, med fysisk oppmerking av traseer.
  • I tillegg har lokallaget holdt flere kurs i sykkelmekking, tatt «Transportsykkelrittet» inn under sine vinger (fra 2015), støttet «Sykling uten alder» og arrangert de første kursene for innvandrerkvinner (tidligere kalt «Opp på sykkelen»).
Annonse
Back to top