Skip to Content
Buskerudbyens mål for sykling

Buskerudby-samarbeidet består av syv offentlige partnere som jobber for å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Dette arbeidet omfatter en stor satsing på sykkel, og det jobbes etter følgende visjoner og mål:

1. Det skal være attraktivt å sykle for alle.

2. 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

3. Sykkelrafikken i kommunen Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker skal minimum dobles fram til 2023, sammenlignet med andelen i 2009.

4. Sykkeltrafikken i Kongsberg skal økes med 50 % fram til 2023.

5. Antall drepte og alvorlig skadde syklister skal reduseres med 50 % innen 2020, jevnfør registrerte ulykker i perioden 2005–2015.

Full aktivitet i skolegården: Oddevall skole bruker skolegården til å lære barna å sykle og undervise i veiskilt. Alle foto: Børge A. Roum

Beintøft er en populær konkurranse fra Miljøagentene, der Syklistenes Landsforening har vært en aktiv samarbeidspartner de siste årene. Skoler og klasser over hele landet konkurrerer hvert høst om å ha en mest mulig aktiv skolevei i fire uker. I år deltok hele 49 000 elever, og disse har til sammen gått, syklet eller reist kollektivt 1 093 865 km, som tilsvarer 27 ganger rundt jorda.

Dette er et kinderegg dere lager sammen hver dag. Dere får 5000 kr som dere kan bruke til å kjøpe utstyr, så dere kan være enda mer aktive, hvis det er mulig

 

Det kåres en vinner i hvert fylke. I Viken vant Oddevall skole i Lier, noe de også har gjort i tidligere år. Fra Buskerudbyen, som består av Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg, var det 2 631 påmeldte elever, disse har til sammen gått og syklet over 50 000 km.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) overrekker diplomet for beste Beintøft-skole i Viken til rektor Ingeborg Dubland.

Denne uka delte ordfører Gunn Cecilie Ringdal ut førstepremien, et diplom og 5000 kroner.

– Grunnen til at vi vil dele ut premie til dere, er at når dere er aktive til skolen, får dere bedre helse, bedre miljø og en tryggere skolevei, sa ordføreren.

– Dette er et kinderegg dere lager sammen hver dag. Dere får 5000 kr som dere kan bruke til å kjøpe utstyr, så dere kan være enda mer aktive, hvis det er mulig.

Beintøft er blant en rekke kampanjer og aktiviteter som skal bidrag til Buskerudbyens mål om at 80 prosent av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

Daglig leder i Miljøagentene, Are Shaw Waage, delte ut premien til 5. klasse, som var beste klassen i Viken.

Daglig leder i Miljøagentene, Are Shaw Waage, delte ut premien til 5. klasse, som var beste klassen i Viken. Han skrøt av ukesoppdragene de har sendt inn hver uke, i form av kunstverk som har fått fram hvorfor det er viktig å la bilen stå og bruke beina.

– Til sammen har dere gått rundt jordkloden 27 ganger. Det har spart verden for 1 093 437 kg CO2 i forhold til om dere hadde kjørt bil. Det er mye!

Femteklassen alene har gått og syklet 200 km og spart 26,6 kg CO2.

Utdeling av lykter
Syklistenes Landsforening delte ut lykter til små, engasjerte syklister. Foto: Buskerudbyen

Etter premieutdelingen delte Syklistenes Landsforening ut lykter til alle barna på sykkel, og fortalte om betydningen av å bruke hvitt eller gult lys foran og rødt bak når det er mørkt. To av barna som var glade for å få lykt til sykkelen, sin var Nora Tuftum og Almar Bolstad, begge i andre klasse.

Nora Tuftum, 2. klasse på Oddvalla skole, sykler for treningen.

Nora sykler til skolen hver dag, i hvert fall så lenge det ikke er glatt.

– Det er bra å sykle til skolen fordi det er masse trening i det, sier hun, før hun forteller at hun sykler sammen med mamma et lite stykke av skoleveien.

Almar Bolstad går i andre klasse, men begynte å sykle til skolen i første.

– Jeg sykler ikke til skolen hver dag nå som det er kaldt, men før syklet jeg i full fart, sier Almar. Det tar ca to minutter.

Almar var en god skolekamerat og venn under markeringen på skolen og gikk rundt og sørget for at alle fikk lyktene sine til å fungere.

Beintøft-kampanjen

• Vinnerskolen fikk 30 000 kr.

• Beste klasse per trinn fikk 5000 kroner, det samme fikk beste klasse per fylke.

• Alle barneskoler i landet blir invitert til å delta hvert år.

• I Buskerudbyen var beste skole Oddevall skole i Lier.

• Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode, for eksempel sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr.

• Hver uke har et eget ukestema som fokuserer på ulik klima- og miljøproblematikk. Det følger med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg til hvert tema.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights