Skip to Content
Juryen tar bølgen for «Sykkelbølgen»

Slik blir de nye sykkelhotellene

Enkelt, vakkert og kan lett tilpasses forskjellige situasjoner. Slik roser juryen vinneren av arkitektkonkurransen «Sykkelhotellene kommer!». Målet med «Sykkelbølgen» er å skape en sykkelparkering som føles trygg, og som inspirerer til økt bruk av sykkel.

Målet med «Sykkelbølgen» er å skape en sykkelparkering som føles trygg, og som inspirerer til økt bruk av sykkel. Her er sykkelhotellet slik det er tenkt
Fakta om de nye sykkelhotellene
Sykkelhotellene som skal bygges, vil inneholde følgende funksjoner:

• Parkering for vanlige sykler
• Parkering for sykler med ekstra plassbehov og el-sykler
• Parkering for lastesykler
• Servicestasjon
• Utvendig sykkelparkering
• Utvendig sitteplass/bymøbel (hvis mulig)

Trespiler og en bølgende form vil etter hvert prege Ryen T-banestasjon og Grorud T-banestasjon i Oslo samt Kolsås T-banestasjon i Bærum. Reisende til og fra disse knutepunktene er de som først vil få se de ferdige resultatene av konkurransen.

Arkitektstudentene i R+F+S Arkitekter i Trondheim, som står bak vinnerbidraget, høstet solid applaus da navnet på vinnerbidraget ble offentliggjort i ettermiddag. Det skjedde under FutureBuilt-konferansen som pågår i Bærum Kulturhus i Sandvika.

– Gjør det mer attraktivt å sykle

– Vinnerbidraget er enkelt, rasjonelt og ikke minst vakkert, sa Oslo-ordfører Marianne Borgen, som sammen med Morten Skauge, leder av hovedutvalg miljø, idrett og kultur i Bærum kommune, sto for premieutdelingen. Førstepremien de overrakte, er på en halv million kroner.

Per Kristian Solem fra R+F+S Arkitekter synes det er bra at kommunene nå satser på sykkelhotell.

– Mange har dyre sykler som de er redde for at skal bli stjålet, og nå som elsykkelen blir stadig mer populær, er det enda viktigere at kommunene tilbyr trygge parkeringsmuligheter under tak. Det bidrar til å gjøre det mer attraktivt å sykle, og kanskje kan det også få flere opp på sykkelsetet, sier Solem.

Han deler prisen med Jørgen Tellefsen Relling, Vegard Dolare Forbergskog og Kanutte Torsteinsdottir Næss.

Trygg parkering betyr mye

Målet til de fire har vært å skape en sykkelparkering som «er transparent, følges trygg, inspirerer til økt bruk av sykkel og som kan fungere på flere steder».

«Prosjektet er enkelt, vakkert og kan lett tilpasses forskjellige situasjoner», roser juryen, som har vært ledet av sivilarkitekt Stein Stoknes i FutureBuilt.

Jurymedlemmene har sett etter egenskaper som bidrar positivt til byrommene og spesielt til sykkelhotellene skal plasseres i. Og: «For at sykkelhotellene skal bli en suksess og på sikt kunne bidra til økt sykling, må de både oppfattes som attraktive, lette å lese og være enkle i bruk.»

Utgangspunktet har vært behovet for sykkelparkering av høy kvalitet. Så mange som 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri.

Felles erklæring

I tillegg til førstepremien vanker det blant annet to tredjepremier, hver på 200.000 kroner:

• «Bike-inn» bygd opp av bygningsmoduler, levert av Gottlieb Paludan Atchitects i København
• «Sykkel-lykke», med havre på taket, levert av Oslo-baserte MMW arkitekter AS, Bjørbekk & Lindheim samt Grid.

Konkurransen er et ledd i oppfølgingen av kommunenes  sykkelstrategier og av en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak fram til 2020 signert av FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen.

 

Fakta om «Sykkelhotellene kommer!» og bakgrunnen for konkurransen

• Oslo har mål om en sykkelandel på 25 prosent innen 2025, mens Bærum skal opp fra fire til ti prosent. Bedre infrastruktur i form av sykkelveier og sykkelfelt er avgjørende for å få flere til å sykle. Men sykkelparkering av høy kvalitet er også en sentral del av infrastrukturen for sykkel.

• Begge kommunene har et godt utbygd kollektivtilbud med tog, T-bane og buss, der de aller fleste innbyggerne bor innenfor ti minutters gå- eller sykkelavstand til nærmeste kollektivknutepunkt. Dagens parkeringstilbud for sykkel i de to kommunene er langt på vei begrenset til utendørsstativer.

• Så mange som 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for å tilby syklistene sykkelhoteller – trygg sykkelparkering av høy kvalitet, med beskyttelse mot vær, vind og vandalisme.

• Oslo kommune har som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år fra og med 2017 og åpner sitt første sykkelhotell ved Oslo S i løpet av 2017.

• Bærums første sykkelhotell åpnet i mars 2017, ved Sandvika jernbanestasjon. Planen er å bygge ytterligere to sykkelhotell i løpet av 2017–2018. Disse skal ligge ved endestasjonene for T-banen på Kolsås og Østerås.

• «Sykkelhotellene kommer! har vært en plan- og designkonkurranse som ledd i oppfølgingen av kommunenes sykkelstrategier og en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak fram til 2020 signert av FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen.

• Målet med konkurransen har vært å komme fram til et konsept for sykkelhoteller som kan passe inn på tomter av varierende størrelse og utstrekning i Oslo og Bærum.

Kilde: FutureBuilt

Studentlaget som overrasket alle – også seg selv – ved å vinne arkitektkonkurransen om det fineste sykkelhotellet, slik Aftenposten skriver i omtalen av vinnerne (se lenke nederst i artikkelen her): Vegard Polare Forbergskog (t.v.), Per Kristian Solem og Jørgen Tellefsen Relling. I tillegg er Kanutte Torsteinsdottir Næss på vinnerlaget.
«Sykkel-lykke» havnet pøå delt tredjeplass, og arkitektgruppen bak bidraget vant 200.000 kroner.
Fakta om FutureBuilt

• FutureBuilt har som mål er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.
• FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.
• Partnere i FutureBuilt er kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights