Skip to Content
Forslag til boligfelt på Madla-Revheim

Det skal bygges 4000 nye boliger på Madla-Revheim. I tillegg kommer det næring, handel, skole, barnehager, sykehjem, idrettsanlegg, lekeplasser og parker. Klima- og trafikkmålsetninger skal realiseres gjennom ti-minuttersbyen – alt du trenger innenfor en gangavstand på 10 minutt, og redusert behov for bilkjøring.

Hovedpremisset for endring i reisevaner er reisetall fra 2012. Siden det har det skjedd store ting i Stavanger, og målsetningene som refereres til i planen er allerede realiteter. Ambisjonene i planen er lavere enn status quo, og selv for det ambisjonsnivået, er tiltakene svake og ineffektive. Det planlegges full biltilrettelegging for hele området, med kjøring til døra og kjøring til lokal barnehagen for å levere og hente.

Vi foreslår endringer som er ambisjoner: 25% på hver av bil, gange, sykkel og kollektiv, fullt bilfritt bomiljø, flere parkeringsplasser for sykkel og bedre sykkelveier inn til og ut av området.

Annonse
Back to top