Skip to Content
Helsedirektør Bjørn Guldvog overrakte prisen for Norges beste sykkelby til Rune Askeland, leder Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune, under Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar. Foto: Syklistforeningen

Mandag 12. september ble Norges beste sykkelby kåret under Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar. Stavanger er en god sykkelby, mener innbyggerne. Dermed sendte de byen til topps i den nasjonale kåringen.

Fornøyde innbyggere
Stavanger, som scorer jevnt over høyt på brukerundersøkelsen, er i toppskiktet når det gjelder både sikkerhet og tilgjengelighet. Innbyggerne mener Stavanger har et godt utbygd sykkelveinett og at det finnes gode ordninger for leiesykler. Samtidig er de spesielt fornøyde med kommunens vedlikehold av sykkelveinettet om sommeren og belysningen langs sykkelveinettet.
Det var imidlertid innbyggernes syn på kommunens prioritering av sykkel som vippet Stavanger opp på førsteplassen, og dermed sendte fjorårets vinner Kristiansand ned på andreplass. Et flertall av innbyggerne mener Stavanger har blitt en bedre by å sykle i. Det er enkelt å melde fra om feil og hindringer i sykkelveiene og kommunen er flinke til å informere om sykling og sykkelruter på en enkel måte.

– Dette var utrolig hyggelig! Endelig var det vår tur. Stavanger har gjort store investeringer i sammenhengende sykkelveier. Det er derfor flott at dette kommer innbyggerne til gode gjennom fornøyde syklister. Kommunen har vært proaktiv i sin sykkelsatsing gjennom samarbeid med organisasjoner og ulike sykkelkampanjer. Samtidig har vi lyttet til innspill fra våre innbyggere, sier Rune Askeland, leder Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune.

Rekordstor interesse
Det er Syklistenes Landsforening som denne sommeren har tatt sykkeltempen på Norges byer gjennom kåringen av Norges beste sykkelby. Syklister i hele landet har hatt mulighet til å si sin mening om hvordan de opplever sykkelforholdene i sin kommune. Dette gjelder alt fra generell tilfredshet til trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen.

Fra hele landet har 8000 personer som sykler jevnlig deltatt i undersøkelsen. Det er rekordmange, hvilket vitner om en stor interesse for å dele sin mening om hvordan sykkeltilretteleggingen kan utvikles. Totalt 57 kommuner i ulike størrelser er med i rangeringen.

Generalsekretæren i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson, mener kommunene bør utvikle byer som er trygge for alle, både for barn og eldre, og for transport- og tursyklister.

Sykkelundersøkelsen 2022
Fakta om Sykkelundersøkelsen 2022

• Det er Syklistenes Landsforening som står bak undersøkelsen.

• Brukerundersøkelsen gjennomføres annethvert år og ble første gang gjennomført i 2008. Årets undersøkelse er den sjuende i rekken.

• Syklister i hele landet har hatt mulighet til å si sin mening om hvordan de opplever sykkelforholdene i sin kommune innenfor følgende områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Totalt 8000 personer har delt sin mening.

• Undersøkelsen er digital og anonym, og åpen for alle som sykler.

• Totalt 57 kommuner fikk tilstrekkelig antall respondenter til å delta i kåringen av Norges beste sykkelby.

Spørsmålene som er besvart i undersøkelsen

Ta stilling til hvordan din kommune står seg i forhold til følgende påstander:

Generell tilfredshet
1. Min kommune er generelt sett en god sykkelkommune
2. Jeg vil anbefale andre å sykle i min kommune

Trygghet
3. Jeg føler meg trygg når jeg sykler i min kommune
4. Det er trygt for barn å sykle i min kommune

Sikkerhet
5. Syklende har egne arealer som er separert fra andre trafikantgrupper
6. Når jeg må dele arealer med motorkjøretøy er trafikkmengden og fartsgrensen lav
7. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren
8. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren
9. Sykkelveinettet har tilstrekkelig med veilys
10. Syklister ledes tydelig og trygt forbi byggeplasser

Fremkommelighet
11. Sykkelrutene tar den strakest mulige veien
12. Sykkelrutene er godt skiltet
13. Kryss og trafikklys er utformet for å gi syklister prioritet og forkjørsrett
14. Sykkelveiene er brede nok
15. Sykkelveiene har ingen faste hindringer (f.eks. stolper, bommer, kantstein og lignende)
16. Kjøretøy, varer, byggematerialer, og lignende blokkerer sjelden sykkelveiene

Tilgjengelighet
17. Min kommune har et utvidet nett av sammenhengende sykkelveier
18. Det finnes tilstrekkelig med sikre sykkelparkeringer hvor jeg ønsker å parkere
19. I min kommune finnes det en god ordning for leiesykler/bysykler
20. Det er enkelt å ta med sykkelen på kollektivtransport i min kommune
21. Når jeg sykler i min kommune så er underlaget jevnt og komfortabelt å sykle på og fritt for sølepytter
22. Jeg setter pris på miljøet rundt sykkelrutene og synes den er tiltalende

Sykkelens prioritering i kommunen
23. Det blir bedre og bedre å sykle i min kommune
24. Sykling gis tilstrekkelig med prioritet i planlegging av infrastruktur i min kommune
25. Det er lett å melde om feil og hindrer eller problem (som hull i veien, farlige kryss, osv.) til min kommune
26. Når det rapporteres inn feilmeldinger eller hindringer for sykkeltrafikken setter kommunen raskt i verk tiltak
27. Det finnes god informasjon om sykling og sykkelruter i kommunen
28. Min kommune gir sykkelfremmende økonomiske insentiv til privatpersoner og bedrifter

Generalsekretæren i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson, mener kommunene bør utvikle byer som er trygge for alle. Foto: Syklistenes Landsforening

Han gratulerer innbyggerne i Stavanger på det varmeste med årets førsteplass:

– I Stavanger har man gjennomført flere tiltak for å bli mer sykkelvennlig. Det er etablert sykkelprioriterte gater, bygget ut sykkelstamvei og det er etablert støtteordning til sykkelparkering i borettslag og sameier, for å nevne noen eksempler. Selv om innbyggerne synes at mer må til, så viser undersøkelsen at byen tar steg, påpeker Andersson.

Jubel i vest
Syklistene er svært tilfredse med at kommunen i stor utstrekning prioriterer sykkel og at bilistene må vise spesielt hensyn og tilpasse kjøremønsteret til syklistene. Leder for Rogaland syklistforening, Jens Glad Balchen, mener Stavanger fortjener prisen.

– Stavanger kommune fortjener absolutt prisen for å ha de mest fornøyde syklistene. Syklistforeningen blir aktivt involvert i arbeidet som kommunen gjør, og Stavanger har kommet lengst av kommunene i Rogaland i sykkeltilrettelegging. Samtidig ser vi at Stavanger er best i landet med bare to tredjedeler “fornøydhet” blant syklistene, så det viser oss at vi fremdeles har et stykke å gå og et arbeid å gjøre. Vi håper at samarbeidet med kommunen fortsetter og at både sykkelforståelsen og sykkeltilretteleggingen skal bli enda bedre enn den er i dag.

Sprikende resultater
Den landsomfattende brukerundersøkelsen om sykling viser at det er store forskjeller på hvordan syklister opplever tilretteleggingen i sitt nærmiljø. Den røde tråden er at den opplevde tryggheten må styrkes. Hver tredje innbygger føler seg utrygg på sykkelsetet, og over halvparten er redde for å sende sine barn ut i trafikken.

Resultatene i undersøkelsen er delt inn i tre nivåer:

Store kommuner: Over 50 000 innbyggere
Vinner: Stavanger

Mellomstore kommuner: Fra 20 000 til 50 000 innbyggere
Vinner: Grimstad

Små kommuner: Under 20 000 innbyggere
Vinner: Sauda

Hele rangeringen:

1. Stavanger
2. Kristiansand
3. Grimstad
4. Alta
5. Lillestrøm
6. Trondheim
7. Færder
8. Gjøvik
9. Sauda
10. Frogn
11. Ås
12. Oslo
13. Lillehammer
14. Sandnes
15. Tokke
16. Tønsberg
17. Bodø
18. Hamar
19. Fredrikstad
20. Elverum
21. Kongsberg
22. Sandefjord
23. Haugesund
24. Skien
25. Bærum
26. Nordre Follo
27. Malvik
28. Sunnfjord
29. Larvik
30. Ullensaker
31. Stjørdal
32. Asker
33. Drammen
34. Kristiansund
35. Hol
36. Ringsaker
37. Tromsø
38. Holmestrand
39. Bergen
40. Harstad
41. Ulstein
42. Lindesnes
43. Sula
44. Moss
45. Kongsvinger
46. Vestby
47. Skjåk
48. Molde
49. Sykkylven
50. Karmøy
51. Risør
52. Vennesla
53. Lillesand
54. Lunner
55. Ålesund
56. Vindafjord
57. Øygarden

Tidligere vinnere:
2018: Kristiansand
2016: Lillestrøm
2014: Lillestrøm
2012: Lillestrøm
2010: Lillestrøm
2008: Lillestrøm

Les mer om resultatene og undersøkelsen

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights