Skip to Content
Lokallag: Lillestrøm

Lillestrøm kåret til Norges beste sykkelby — 2016

Sykkelbyen Nedre Glomma er en samarbeidsavtale mellom kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Avtalen skal bygge oppunder arbeidet med å utvikle transportsystemet i Nedre Glomma til å bli mer miljøvennlig og effektivt. Sykkelen skal spille en viktig rolle i dette arbeidet; bruk av sykkel framfor bil skal bidra til å avlaste veisystemet.

Generic caption for image above, cycle outside work

This is H1

Sykkelen kostet 50.000, men det er også det den har kostet meg, i store tall. Årlige renter på lånet er en fjerdedel av Ruters årskort. En tusenlapp dekker årlige serviceutgifter, strøm til fullt batteri regnes i ører. I Norge har vi foreløpig knapt noe bruktmarked for lastesykler, men erfaringer fra Danmark tyder på minimalt verdifall.

  1. This is a numbered list style
  2. This is a numbered list style
  3. This is a numbered list style

This is H2

Sykkelen kostet 50.000, men det er også det den har kostet meg, i store tall. Årlige renter på lånet er en fjerdedel av Ruters årskort. En tusenlapp dekker årlige serviceutgifter, strøm til fullt batteri regnes i ører. I Norge har vi foreløpig knapt noe bruktmarked for lastesykler, men erfaringer fra Danmark tyder på minimalt verdifall.

  • This is a bulleted text list style
  • This is a bulleted text list style

This is H3

Sykkelen kostet 50.000, men det er også det den har kostet meg, i store tall. Årlige renter på lånet er en fjerdedel av Ruters årskort. En tusenlapp dekker årlige serviceutgifter, strøm til fullt batteri regnes i ører. I Norge har vi foreløpig knapt noe bruktmarked for lastesykler, men erfaringer fra Danmark tyder på minimalt verdifall. This is how a link will appear

This is the Quote style. Sykkelen kostet 50.000, men det er også det den har kostet meg, i store tall. Årlige renter på lånet er en fjerdedel av Ruters årskort.

Annonse
Annonse
Back to top