Skip to Content
Bli med og sørg for at enda flere kan få godfølelsen på sykkel.

Arbeidsgiver: Syklistenes Landsforening

Stillingstittel: Økonomi- og administrasjonsansvarlig

Frist: 21.12.2020

Varighet: Fast

Syklistenes Landsforening arbeider for at sykling skal være et naturlig, trygt og effektivt transportvalg for alle – uavhengig av alder – med alle de gevinster det gir for den enkelte og for samfunnet. Vårt arbeid skal bidra til økning i den nasjonale sykkelandel og at syklistenes interesser blir ivaretatt i planer og budsjetter i offentlig og privat sektor.

Vår økonomiansvarlig har gått ut i pensjon og vi ser nå etter en økonomi- og administrasjonsansvarlig (CFO) som kan styrke og profesjonalisere foreningsdriften ytterligere.

Du blir en del av et dynamisk miljø hvor de fleste er løpende involvert i et antall ulike formålsrettede oppgaver, operative så vel som strategiske. Du vil arbeide tett med generalsekretær og få et bredt ansvar som inkluderer økonomistyring og regnskapsføring, drift av CRM-system, utvikling av dataanalyser og -presentasjon, oppfølging av leverandør- og partneravtaler og andre administrative oppgaver. I arbeidet for å styrke foreningens inntektsside vil du få ansvar for å bygge opp fundraisingfunksjonen i organisasjonen. Gjennom ditt arbeid skal vi sikre at medlemsverdien styrkes samtidig som nye former for frivilligressurser skal kunne bidra inn i vårt samfunnsoppdrag.

Vi søker deg som trives med varierte oppgaver og høyt tempo, og som samtidig har et ryddig hode og evner å prioritere og sikre effektiv fremdrift i egen arbeidshverdag.

Dine oppgaver:

 • Økonomi fra A til Å inkl. regnskapsføring og lønn, fakturering, rapportering og årsoppgjør, utarbeidelse av budsjett og prognoser.
 • Administrasjon inkl. kontordrift med HR- og HMS-funksjoner
 • Drift av medlems-/CRM-system og medlemsservice
 • Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser der dette er hensiktsmessig
 • Oppfølging av kontrakter og avtaler
 • Strategiutvikling og -implementering av fundraising
 • Mobilisering og koordinering av nye former for frivilligressurser
 • Ansvar for inntektsgenererende aktiviteter som telemarketing
 • Bistå med data og beslutningsstøtte til ledelse, sekretariat og lokallag
 • Sentral rolle i planlegging og gjennomføring av Den nasjonale sykkelkonferansen som avholdes annethvert år.

Vi ser for oss at du har flere av disse kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring innen økonomi og/eller administrasjon
 • Trives med høyt tempo og mange oppgaver
 • Erfaring med Tripletex eller annet skybasert regnskapssystem
 • God digital kompetanse og gjerne erfaring med digitale arbeidsflyt-/ prosjektstyringsverktøy
 • Gjerne kunnskap om dataanalyser og visualisering av disse (Power BI, Tableau e.l.)
 • Resultatorientert med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Lagspiller som tar tak der det trengs

Vi tilbyr:

 • En meningsfull hverdag hvor du bidrar i utviklingen av fremtidens bærekraftige mobilitet og tryggere, mer attraktive byer og steder
 • Gode kollegaer i et utviklende kompetansemiljø hvor den ene dagen sjelden er den andre lik
 • Kort vei fra idé til beslutning og handling
 • Deltakelse i ulke fagforum og -nettverk
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo (v/Oslo Sentralbanestasjon)
 • Lønn etter avtale

Med din hjelp vil Syklistenes Landsforening være den sterkeste pådriveren for at flere i Norge velger sykkel som fremkomstmiddel.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

CV og søknadstekst sendes via finn.no

Om arbeidsgiveren
Syklistenes Landsforening (Syklistforeningen) er en ideell medlemsforening som arbeider for at det skal bli tryggere, enklere og mer effektivt å velge sykkel som transportmiddel. SLF er syklistenes talerør og brobygger mellom myndigheter og brukerne. Økning i antall syklende styrker folkehelsen, bedrer miljøet og bidrar til mer attraktive og tryggere byrom. Foreningen har i dag rundt 10 000 medlemmer, 17 lokallag, og et sekretariat på ti ansatte i Oslo sentrum.

Stillingsutlysningen ligger også på finn.no.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights