Skip to Content
Ikke all stillstand er like flott som denne ergometersykkelen. Bruk stemmeretten og bidrar til framtidsrettet sykkelpolitikk!

Det er bare 100 dager igjen til lokalvalget 9. september. Allerede ved årsskiftet har Syklistenes landsforening over hele landet sendt innspill til lokale partier – i håp om at dette vil påvirke lokale partiprogram og framtidig sykkelpolitikk. Men om det satses på sykling etter valget eller om det blir “stillstand”, det bestemmer du!

Også lokallaget SLF Lillestrøm og omegn har sendt brev til lokale partier i Lillestrøm kommune med mange konkrete forslag til bedre sykkelforhold i regionen vår. I juni skal vi følge dette opp og ber partiene da om å sende oss sine tanker om hvordan de vil jobbe for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel! I løpet av sommeren skal vi så analysere de enkelte partiprogrammene – og publisere analysen på vår nettside!

For å hjelpe deg som stemmeberettiget syklist til å ta gode veivalg kjører vi allerede fra og med i dag og fram til dagen før kommunestyre- og fylkestingsvalget i september en liten kampanje! På vår Facebook side skal vi de neste 100 dager legge ut store og små tanker med betydning for lokale sykkelforhold i Lillestrøm og omegn! Følg med på www.facebook.com/slfloo!

Bli også gjerne med og bidra med dine tanker her! Du kan enten kommentere våre innlegg eller sende oss dine egne tanker, bilder osv pr mail til lillestrom@syklistene.no! Alle syklister som sender bidrag pr mail innen 08.09.19 er med i trekning av en flott helårssykkel fra Hallstrøm bikes (se detaljert info på side 5 i turkatalogen på vår nettside).

Etter valget vinner forhåpentligvis alle innbyggere i Lillestrøm kommune, fordi våre nyvalgte politikere da skal jobbe målrettet for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel i den nye kommunen!

Annonse
Annonse
Back to top