Skip to Content
COP26

Sykkel handler om mestringsfølelse og frihet på to hjul, uansett alder!

På klimatoppmøtet i dag 5. november er temaet barn og unge. Å legge til rette for at barn og unge kan gå og sykle mer et et viktig klimatiltak. Fordelene er mange; fysisk aktivitet, mer opplagt på skolen og mestringsfølelse er noen av disse. Myndigheter og foreldre må legge tilrette for at flere barn og unge velger sykkelen. Det er bra for deres frihetsfølelse, for helsen deres og for klimaet.

Mira Album har kort vei til Nøklevann skole og syns det er enklest å gå dit. Mens Sveinung Melvær Ettestøl sykler til skolen – det går fortest. Foto: Roar Løkken

I dag 5. november er temaet på COP26 inkludering av barn og unge i klimaarbeidet fremover. Det handler om bevisstgjøring, undervisning og opplæring. En aktiv hverdag og aktive reiser er et viktig tiltak som barn og unge kan bidra med, og vi voksne kan bidra med kunnskap, motivasjon og opplæring som sikrer at gange eller sykkelen blir det beste valget.

For barn og unge handler det å sykle mye om frihet, muligheten til å selv velge når reisen skal foretas. Når vi er små handler det om å kunne gå eller sykle til venner eller til skolen, når vi blir eldre ligger friheten i å bevege seg over større avstander. Og for å kjenne på denne friheten er sykkelen genial; den kan ta oss langt av gårde og vi er sjef over den. Sykkelen kan komme til over alt, både i by, på landet og i naturen.

Skal vi få til en utvikling der sykkelen får en større plass fremover, må vi legge til rette ved at barna har sykler som fungerer, at det finnes veier som har plass til dem og at vi har lært dem til at de kan komme seg dit de skal på egenhånd. Både sommer og vinter.

Minst 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen

 

Stortinget har vedtatt at minst 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. I dag er vi langt unna dette målet. Tilsvarende er målet at barn og unge skal være i aktivitet minst en time hver dag, noe en aktiv reisehverdag vil kunne bidra til. Det kreves store tiltak for at disse målene skal nås og alle må bidra. Det må legges til rette for at barn og unge får kjent på gleden av aktiv transport. Foreldre kan gå foran med et godt eksempel og må også aktivt hjelpe til ved å la barne sykle til trening, bli med når de skal sykle til skolen og kanskje ta en tur i skogen i helgen. Skal vi redusere utslipp fremover må aktiv transport utgjøre en mye større del av mobiliteten vår enn det som er tilfelle i dag.

Vi i SLF har noen gode konkrete prosjekter for å bidra til at vi når målet:

  • Samarbeidsprosjektet «Hjertesone» betyr i praksis at det ikke skal være parkeringsplass for å slippe barn av/hente barn med bil rett ved skolene. Tanken er at dersom en uansett må gå f.eks. 250m fra nærmeste hentesone, vil gåing/sykling fra hjemmet være like fristende. I tillegg, så blir det færre biler rett ved skolen, og dermed også færre muligheter for farlige situasjoner.
  • Barnas transportplan er regjeringens verktøy for å bidra til at vi lager veier som passer for barn, og at vi når «80% målet». Her er det mange innspill og tiltak, som kan bidra til gode løsninger og god politikk.

I tillegg viser forskning at barn som har blitt kjørt til skolen er mindre opplagte og i et dårligere humør. Så argumentene for å gi sykkelglede til barn og unge, slik at de kan oppleve både nærnatur og bykultur med en trillende frihet, er mange.

Uansett humør, vær og vind; Sykkel er frihet på to hjul, uansett alder!

 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights