Skip to Content
– Vi utfordrer politikerne til å se by- og transportutvikling fra et barns perspektiv. En by som er god å leve i og god og trygg å ferdes i for et barn, er en god by for alle, sa generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening under markeringen, som samlet mange tilhørere på Eidsvolls plass. Foto: Kjetil Hasselgård
Høye mål for sykkelsatsing

• Syklistenes Landsforening arbeider for at det skal bli enklere, tryggere og mer effektivt å velge sykkelen, det mest bærekraftige og helsefremmende transportmiddelet. Et størst mulig nettverk av separate, sammenhengende sykkelanlegg står øverst på agendaen.

• Sykkelen er i ferd med å løftes frem som helt sentral i byggingen av fremtidens transportsystem. Klimameldingen fra 2012 var en milepæl: «… veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange».

• Og et enstemmig storting vedtok i fjor et mål som innebærer en tilnærmet dobling av sykkelandelen. Men foreløpig er de uttalte ambisjonene langt større enn bevilgningene.

• Allerede i 1977 ble det nedfelt i nasjonale planer at alle tettsteder over 5000 innbyggere skulle ha etablert sammenhengende sykkelveinett innen 1985. I 2018 er det fortsatt ingen norske tettsteder som har et slikt sammenhengende sykkelveinett.

Dette var oppfordringen til Syklistenes Landsforenings generalsekretær, Morgan Andersson under en «Sammen for et klimabudsjett!»-markering foran Stortinget i morges.

Markeringen var den femte i rekken i høst, alle lagt til Eidsvolls plass foran Stortinget. Samferdsel, særlig opp mot barn og unge, var tema. Det var innlegg ved Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Miljøagentene og Syklistenes Landsforening.

Bedre luft ved skoler

Ifølge en ny alarmerende rapport fra WHO utsettes 93 prosent av barn og unge for svevestøvnivåer over anbefalte verdier. Og barn er ekstra rammet for luftforurensing, noe som også er et problem i Norge, særlig i mange byer.

I Storbritannia har dette ført til at det er forbudt for foreldre å kjøre barna skolen. Dette gjelder tusenvis av skoler, noe som reduserer den lokale forurensningen rundt skolene.

Vi må mobilisere alle i samfunnet på en måte vi ikke har sett før

 

– Ja, det beste tiltaket er å ikke kjøre bil, men å ta beina fatt – å gå eller sykle. Dette gir bedre luft – og dermed bedre byer, sa Andersson.

Nullutslipp fra tungtransport

Også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stilte på markeringen. Han viste til at det er et stort ansvar å få kuttet klimagassutslippene raskt nok.

– Vi må mobilisere alle i samfunnet på en måte vi ikke har sett før, understreket Elvestuen.

Han trakk fram nullutslipp og hydrogendrift innen tungtransport som stikkord for den neste store oppgaven å gå løs på.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights