Skip to Content
Sykkelen lovprises som en vidundermaskin

Sykkelen får sin egen FN-dag

FN loverpriser sykkelen som en vidundermaskin. Nå har en enstemmig generalforsamling — med 193 medlemsland — erklært 3. juni som Verdens sykkeldag. — Det er gledelig at FN gjennom sin resolusjon og beslutning om å opprette «World Bicycle Day» ser det brede potensial som befinner seg i den drøyt 200 år gamle oppfinnelsen, applauderer generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF).

Bakgrunn: ECF og «World Bicycle Day»

• European Cyclists Federation (ECF), som har jobbet for å få en egen sykkeldag, har hatt som mål siden grunnleggelsen i 1983 å jobbe for at sykkelen skal være det foretrukne fremkomstmiddel i hverdagen og til jobb.

• ECF en paraplyorganisasjon med over 80 medlemmer i mer enn 40 land. Syklistenes Landsforening (SLF) er ett av medlemmene. ECF og SLF har som mål å få flere mennesker til å sykle og tilrettelegge for sykkelen som et bærekraftig fremkomstmiddel.

• ECF har samarbeidet med World Cycling Alliance (WCA) i arbeidet for sykkeldagen. WCA består av over 100 medlemmer på alle kontinenter. Alliansen ble lansert etter initiativ fra ECF på verdens største sykkelkonferanse, Velo-city, i Adelaide, Australia, i 2014. WCA er et globalt nettverk av kke-statlig organisasjon (NGO-er) og lokale samfunn med interesse for å promotere sykling.

• Sykkelen kan levere på over halvparten av FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene ligger til grunn for en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Målene retter seg mot fattigdom, ulikheter og klimaendringer og erstatter tusenårsmålene, som så på symptomer for fattigdom.

FN loverpriser sykkelen som en vidundermaskin. Nå har en enstemmig generalforsamling erklært 3. juni som Verdens sykkeldag.

SLFs paraplyorganisasjon, European Cyclists’ Federation (ECF), har jobbet siden 2016 for at «menneskets mest perfekte oppfinnelse» skal få en egen FN-dag. Sist uke, 12. april, vedtok en samlet generalforsamling i FN-hovedkvarteret i New York enstemmig å innføre Verdens sykkeldag.

Sykkelen er genial i all sin enkelhet og helt sentral for å sikre bærekraftig, aktiv mobilitet i en stadig mer urbanisert verden

 

– FNs bærekraftsmål er de globale målene som verden skal arbeide mot for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Sykling bidrar positivt på sosiale, økonomiske, helsemessige og miljømessige utfordringer og kan levere på over halvparten av de 17 bærekraftsmålene, kommenterer generalsekretær Morgan Andersson entusiastisk.

En rekke fordeler

ECF har samarbeidet med World Cycling Alliance (WCA) i arbeidet for å få vedtatt «World Bicycle Day». Også generalsekretæren i de to organisasjonene, Bernhard Ensink, trekker fram sykkelens verdi opp mot bærekraftmålene.

– Sykling er en kilde til en rekke fordeler – sosiale, økonomiske og klimamessige – i tillegg til at den bringer mennesker sammen.

– Ved å lansere en egen internasjonal dag for sykkel, ønsker FN å sette sykkelen inn i et bærekraftsperspektiv. Sykkel og sykkelbruk kan bidra til et bedre klima, det kan bidra til at flere barn kan få en utdannelse og ikke minst kan det bidra til en bedre folkehelse. Dette er viktige elementer i bærekraftig utvikling og direkte relatert til flere av FNs bærekraftsmål, sier FN-sambandets generalsekretær, Anne Cathrine da Silva.

SLFs generalsekretær underbygger dette:

– Sykkelen er genial i all sin enkelhet og helt sentral for å sikre bærekraftig, aktiv mobilitet i en stadig mer urbanisert verden, sier Morgan Andersson.

Sykkelens dag i mange år

Foreningen har, gjennom de mange lokallagene, feiret sykkelen med en egen dag – Sykkelens dag. I år blir den i all hovedsak markert i mai. Mens World Bicycle Day, altså 3. juni, i år sammenfaller med åpningen av Den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg og Fredrikstad.

– Dette er jo midt i blinken. Konferansen samler flere hundre deltakere til et omfattende program over to dager. Konferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- eller interessefelt, sier Andersson.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights