Skip to Content
Vet du hvor dette bildet er tatt? Da kan du vinne ett år med gratis sykkelhotell i Lillestrøm!

SLF Lillestrøm og omegn har i flere år jobbet for en egen sykkelgate i Lillestrøm – og nå skjer det! Da bildet ovenfor ble tatt for noen få timer siden i Lillestrøm var den røde asfalten fortsatt varm. Asfalten er del av Lillestrøms første sykkelgate, eller bedre sagt: asfalten er del av den første delen av (den første) sykkelgata i Lillestrøm. Denne sykkelgata skal bli en trygg forbindelse for myke trafikanter mellom Lillestrøm bussterminal og Vestbygata.

Allerede for noen få uker siden kunne vi lese på kommunens internettside at sykkelgata var på vei… «Gaten vil få god tilrettelegging for gående og syklende. Det vil bli tillatt med bilkjøring til eiendommene men på de myke trafikanters premisser. For å medvirke til lav fart vil det bli blomsteroppsatser i hvert kvartal som også gir et hyggelig og grønt inntrykk av gata. For å unngå gjennomgangstrafikk vil gata bli stengt i krysset ved Nittedalsgata der det nå er lyskryss…»

Vårt lokallag har i flere år argumentert for og etterlyst slik sykkelgate, senest i vårt brev av 19.08.17 der vi nok en gang hadde samlet alle de gode argumentene for dette sykkeltiltaket (jf vårt arkiv). I Danmark, Nederland og Tyskland finnes hundrevis av sykkelgater, Norge ligger dessverre langt etter. Desto gladere er vi at Skedsmo kommune nå er blant de første norske kommuner med egen sykkelgate!

Vi vil gjerne dele denne sykkelgleden meg deg! Hvis du vet hvor bildet ovenfor er tatt, send gatenavnet pr mail til lillestrom@syklistene.no og vinn ett år med gratis parkering på valgfritt sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon!

Annonse
Back to top