Skip to Content
Oslo kommune har lansert ordningen med sykkelservice på arbeidsstedet for alle kommunale virksomheter. Her fra parkeringsrommet i Oslo rådhus, som er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass.

På denne måten ønsker kommunen å bygge oppunder den store veksten i sykling som hovedstaden er inne i.

– I september ble det satt ny sykkelrekord med 54 prosent flere passeringer over sykkeltellerne sammenlignet med samme måned i fjor. Vi har aldri sett en større økning i sommerhalvåret siden vi startet å måle i 2015, sier Sigurd Oland Nedrelid, mobilitetsrådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune.

Mobile mekanikere

Det var i starten av november kommunen lanserte en ordning med sykkelservice på arbeidsstedet for alle virksomheter som er underlagt kommunen. Mekanikere fra Birk Sport hjelper bedriftens ansatte med service på sykkelen og bytte til piggdekk.

Vi har aldri sett en større økning i sommerhalvåret siden vi startet å måle

 

Denne tjenesten kommer som et tillegg til ordningen Grønn jobbreise der virksomhetene kan søke om tilskudd til utbedring på arbeidsstedet. Gjennom denne ordningen kan alle virksomhetene også bli gratis sertifisert som Sykkelvennlige arbeidsplass gjennom SLFs tjeneste. Det er så langt sertifisert mer enn 80 kommunale virksomheter i Oslo.

Senker terskelen

Kommunen tar grep også overfor bedrifter i hovedstaden og tilbyr en rekke tilskuddsordninger for bedrifter. Målet er at flere skal velge en aktiv reisevei til og fra jobb.

Dette er blant tiltakene bedrifter kan søke om støtte til på Klimatilskudd.no:

  • Aktiv til jobb: Tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben, som oppgradering av garderoben, ladestasjoner for elsykkelbatterier og sykkelvask.
  • Vrakpant for parkeringsplass: Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter, deriblant sykkelparkering, lunsjområde eller å sette opp en basketballkurv.
  • Trygg sykkelparkering: Etablering av trygg og tørr parkering for sykler på jobb.
  • El-lastesykkel: Bedriften kan få støtte til innkjøp av nye lastesykler. Det er hele 50 000 vareleveranser daglig i Oslo, og målet er at en langt større andel skjer på sykkel.
Annonse
Back to top