Skip to Content

Allerede høsten 2015 har vårt lokallag gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Helse- og sosialsektoren i Skedsmo kommune. Kort tid etter at kommunen hadde fått sin første el-transportsykkel, testet vi sykkelen på noen korte sykkelturer med beboere fra et kommunalt sykehjem i Lillestrøm. I pilotprosjektet har vi også utarbeidet noen grunnleggende samarbeidsdokumenter som bruksanvisning for sykkeltaxi samt registreringsskjema og taushetserklæringen for frivillige sykkeltaxi-sjåfører. I denne prosessen hadde vårt lokallag også identifisert noen uavklarte forsikringsspørsmål. Helse- og sosialsektoren har nå ryddet bort alle juridiske spørsmål ved å opprette en ordning med ulykkesforsikring for frivillige sjåfører som gjør innsats for kommunen og samtykkeerklæring for beboerne selv. Videre fikk vi bekreftet at kommunen vil ta i bruk ovennevnte dokumenter for å sikre både taushetsplikten og god opplæring av sjåførene. Da er det altså bare å sykle i vei…

I september 2016 starter vi opp med sykkelturer med beboere fra kommunale sykehjem. Turene varer vanligvis mellom 30 og 60 minutter og foregår stort sett i nærområdet til sykehjemmet. Alle sjåfører får opplæring fra vårt lokallag og fra Helse- og sosialsektor. Vi starter med fire sjåfører, men vil gjerne få flere! Send mail til lillestrom@syklistene.no, hvis du ønsker å bli sjåfør på sykkeltaxi eller har noen spørsmål!

PS: I september arrangerer vi også vår neste sykkelkurs for innvandrerkvinner i samarbeid med Skedsmo flyktningavdeling. Ta gjerne kontakt, hvis du vil bli med som sykkelinstruktør på sykkelkurset med praktisk opplæring bak rådhuset i Lillestrøm!

Annonse
Annonse
Back to top